Avainsana: yhdenvertaisuus

 • Valtuustoaloite: Helsingin huolehdittava siitä, että hätämajoituksen järjestäminen noudattaa perustuslakia

  Mediassa on esitetty, että kaupungin työntekijöitä on viime tammikuun (2016) pakkasilla ohjeistettu tavalla, joka on vaarantanut ihmishenkiä. Mediassa on myös väitetty, että sosiaalityön päivystyksen työntekijöiden mukaan Helsingissä on riittämättömästi hätämajoituspaikkoja. (Ks. esim. Voima lehti 1/2016, ss 11-12.) Tämän lisäksi on ilmennyt, että sote-viraston hätämajoitusta koskeva ohjeistus sitouttaa hätämajoituksen tarjoamiseen maasta poistumiseen, mikä on perustuslain vastaista.…

 • Yhdenvertaisuuden eteen on tehtävä väsymättömästi töitä

  Koko aikuisikäni olen voinut ajatella, että hetkellisistä takaiskuista huolimatta sukupuolten välinen tasa-arvo ja ihmisten yleinen yhdenvertaisuus lisääntyvät. Syksyllä saavutettu voitto tasa-arvoista avioliittoa koskevassa väännössä tuki vielä tätä kertomusta. Yhteiskunnallinen ilmapiiri on talouskriisin ja oikeistopopulismin nousun myötä kuitenkin kääntynyt suuntaan, jossa naisia halutaan sulkea ulos työelämästä kotien seinien sisälle. Suomessa jyllää voimia, jotka yrittävät kaikin keinoin…

 • Puhe piirikokouksessa 5.4.2014

  Vasemmistoliiton kevätpiirikokous, 5.4.2014 Hyvät ystävät, Helsingin poliittinen tilanne ei tyhjene viiteentoista minuuttiin. Siksi tässä vain keskeisimmät asiat. Kovimmat poliittiset väännöt käydään tänä vuonna kaupungin liikelaitosten kohdalla, kun virkamiesjohto ja kokoomus pyrkivät yhtiöittämään kaiken mahdollisen ja järjestämään hallintotavat vielä niin, että ne karkaavat mahdollisimman kauas kaupunkilaisten käsistä. Tulevien yhtiöiden hallituksiin ei nimittäin haluta poliittisia luottamushenkilöitä sotkemaan…

 • Valtuustopuhe: Soteviranomaiset eivät ole poliiseja

  Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, Miltä teistä tuntuisi, jos pelkästään ulkonäkönne perusteella joutuisitte jatkuvasti todistamaan oikeutenne elää ja asua Suomessa? Tai joutuisitte varmuuden vuoksi pitämään passia mukana siltä varalta, että joku viranomainen epäilisi, ettette ole oikeutettuja kaupungin palveluihin? Sosiaali- ja terveysvirasto lähetti 13.6.2013 henkilöstölleen tiedotteen, jossa se ohjeisti henkilökuntaa pyytämään ulkomaalaiselta asiakkaalta oleskelulupaa nähtäväksi. Asian tultua…

 • Vain vahvat saavat päiväkotipaikan?

  ”Olisiko mitenkään mahdollista, että olisit vielä kotona, kun lapsikin on niin pieni?” Näin totesi päivähoitoalueen johtaja tutulle, joka haki yksivuotiaalle lapselleen Helsingistä päiväkotipaikkaa. ”Voisitko harkita lapsellesi kerhotoimintaa, kun meillä näitä paikkoja päiväkodissa on niin vähän? Kerhotoiminta sopisi paremmin noin pienelle lapselle”, vastasi toinen johtaja. ”Tarvitsemme miehenne opiskelu- tai työpaikasta todistuksen, muussa tapauksessa emme voi päiväkotipaikkaa…

 • Yhdenvertaisuuden huomioiminen ei ole byrokratiaa

  Helsingin Sanomat on tällä viikolla ottanut voimakkaasti kantaa Helsingin varhaiskasvatuslautakunnan kesäkuun päätökseen, jonka mukaan maksullisia musiikkileikkikouluja ei tule järjestää Helsingin päiväkodeissa. Tämänpäiväisessä lehdessä ihmetellään pääkirjoitustasolla, miksi varhaiskasvatuslautakunta pyrkii ”tekopyhään tasapäistämiseen”, joka lehden mukaan tarkoittaa sitä, että ”jos kaikki eivät halua, kenellekään ei tarjota” (lihavointi kirjoittajan). Jos yhdenvertaisuuden ymmärtäminen on näin heikoissa kantimissa, on paikallaan tähdentää,…

 • Valtuustoaloite koskien Helsingin sosiaali- ja terveysviraston ulkomaalaisvalvontaa

  Jätin juuri kaupunginvaltuuston kokouksessa aloitteen, jonka allekirjoitti 33 valtuutettua. Helsingin kaupunginvaltuusto Valtuustoaloite: Sosiaali- ja terveysviraston ohjeistus koskien oleskeluluvan nähtäväksi pyytämistä peruttava Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto lähetti 13.6.2013 henkilökunnalle tiedotteen ”Ulkomaalaisten oleskeluluvan tai muu laillisen oleskelun edellytyksen nähtäväksi pyytäminen” (HEL 2013-008538 T 00 01 00). Tiedotteessa ohjeistetaan henkilökuntaa pyytämään ulkomaalaisella asiakkaalla olevaa oleskelulupaa nähtäväksi. Asian…

 • Tiedote: Helsingin sosiaali- ja terveysviraston tehtävänä ei ole ulkomaalaisvalvonta

  Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikkö Matti Toivola ja osastopäällikkö Riitta Simoila ovat lähettäneet viraston henkilökunnalle 13.6.2013 tiedotteen ”Ulkomaalaisten oleskeluluvan tai muu laillisen oleskelun edellytyksen nähtäväksi pyytäminen”. Tiedotteessa ohjeistetaan henkilökuntaa pyytämään ulkomaalaisella asiakkaalla olevaa oleskelulupaa nähtäväksi. Tiedotteen muoto ja perusajatus eivät ole asiallisia. Sosiaali- ja terveysviraston henkilökunnan tehtävänä ei ole vartioida, ovatko ulkomaalaiset asiakkaat Suomessa…