För mänskliga rättigheter, klimat och välfärdsstat

Jag är Veronika Honkasalo – riksdagsledamot, kommunfullmäktigeledamot, ungdomsforskare och doktor i statsvetenskap. Jag är också mamma till två skolbarn och matte till labradoren Fiona. Jag har bott sedan tio år i Stapelstaden i Helsingfors. Jag försvarar mänskliga rättigheter, klimatet och välfärdsstaten in i det sista.

Jag gick med i politiken för tio år sedan, då rasism blev en normalitet i finsk politik. Jag kunde inte bara tigande följa med denna förändring. 

Jag har varit fullmäktige i Helsingfors sedan kommunalvalet 2012. Jag blev vald till riksdagsledamot 2019. Som riksdagsledamot har jag fortsatt det politiska arbete som också är viktigt för mig inom kommunalpolitiken: främjande av mänskliga rättigheter, utbildning och jämställdhet inom alla samhällsområden. Jag är medlem i riksdagens kulturutskott, eftersom utbildningsfrågor är kärnan i min expertis.

För mig handlar politik om att bygga ett bättre vardagsliv och ett rättvisare samhälle för alla – oavsett kön, sexualitet, funktionshinder, ålder, etnicitet eller andra egenskaper. Det är vårt gemensamma ansvar att ta hand om varje människa och vår gemensamma miljö och att föra en politik som gör det möjligt för framtida generationer att bygga ekologiskt hållbart välbefinnande.

Det är viktigt för mig att beslut baseras på forskningsinformation. I kulturutskottet och parlamentet har jag krävt att effekterna av beslut måste utvärderas i förväg och att man också följer med effekterna på lång sikt. Den nuvarande polarisationen av vårt samhälle är resultatet av att våra offentliga tjänster inte längre är tillgängliga för alla. Man har sparat från förebyggande tjänster kortsiktigt, i motsats till all forskningsinformation.

Med mitt arbete vill jag bygga ett Finland som erbjuder tillräcklig grundläggande säkerhet och där alla klarar sig med sin lön. Jag vill bygga ett Finland som inte diskriminerar utan stärker varje individs potential. Vi måste föra en politik som bygger välfärd solidariskt med tanke på klimatet och miljön. Välfärd tillhör alla, inklusive kommande generationer.

Bild: Sami Pertttilä