För mänskliga rättigheter, klimat och välfärdsstat

Jag är Veronika Honkasalo – riksdagsledamot, kommunfullmäktigeledamot, ungdomsforskare och doktor i statsvetenskap. Jag är också mamma till två skolbarn och matte till labradoren Fiona. Jag har bott sedan tio år i Stapelstaden i Helsingfors. Jag försvarar mänskliga rättigheter, klimatet och välfärdsstaten in i det sista.

Jag gick med i politiken för tio år sedan, då rasism blev en normalitet i finsk politik. Jag kunde inte bara tigande följa med denna förändring. 

Jag har varit fullmäktige i Helsingfors sedan kommunalvalet 2012. Jag blev vald till riksdagsledamot 2019. Som riksdagsledamot har jag fortsatt det politiska arbete som också är viktigt för mig inom kommunalpolitiken: främjande av mänskliga rättigheter, utbildning och jämställdhet inom alla samhällsområden. Jag är medlem i riksdagens kulturutskott, eftersom utbildningsfrågor är kärnan i min expertis.

För mig handlar politik om att bygga ett bättre vardagsliv och ett rättvisare samhälle för alla – oavsett kön, sexualitet, funktionshinder, ålder, etnicitet eller andra egenskaper. Det är vårt gemensamma ansvar att ta hand om varje människa och vår gemensamma miljö och att föra en politik som gör det möjligt för framtida generationer att bygga ekologiskt hållbart välbefinnande.

Det är viktigt för mig att beslut baseras på forskningsinformation. I kulturutskottet och parlamentet har jag krävt att effekterna av beslut måste utvärderas i förväg och att man också följer med effekterna på lång sikt. Den nuvarande polarisationen av vårt samhälle är resultatet av att våra offentliga tjänster inte längre är tillgängliga för alla. Man har sparat från förebyggande tjänster kortsiktigt, i motsats till all forskningsinformation.

Med mitt arbete vill jag bygga ett Finland som erbjuder tillräcklig grundläggande säkerhet och där alla klarar sig med sin lön. Jag vill bygga ett Finland som inte diskriminerar utan stärker varje individs potential. Vi måste föra en politik som bygger välfärd solidariskt med tanke på klimatet och miljön. Välfärd tillhör alla, inklusive kommande generationer.

Mina valteman för riksdagsvalet 2023

Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter utvecklas inte av sig själva, utan kräver beslutsamma åtgärder och modiga försvarare. Alla politiska frågor måste ses ur ett människorättsperspektiv. Detta innebär bland annat att se till att man inom tjänsterna för äldre människor behandlar dem med värdighet. En politik för vård av missbruk och psykisk hälsa som bygger på mänskliga rättigheter innebär att en adekvat vård av hög kvalitet ges också till människor som kanske aldrig blir friska. Nivån på grundtryggheten måste höjas, eftersom alla har rätt till en tillräcklig utkomst. Resurserna för social- och hälsovården måste höjas. Rätten till hälsa måste vara en realitet för alla, oavsett bakgrund. Mitt mål är ett Finland som inte diskriminerar någon och som är ett föregångsland för mänskliga rättigheter globalt. Det går inte att kompromissa om mänskliga rättigheter!

Utbildning

Vi måste börja värdesätta utbildningen igen. Alla har rätt till utbildning av hög kvalitet oberoende av bakgrund. Varje elev och studerande som har rätt till särskilt stöd ska få det. Resurserna för särskilt stöd måste öka på alla utbildningsnivåer. Mindre klasstorlekar, fler trygga vuxna i skolorna. Vi måste förbättra det yrkesmässiga välbefinnandet och lönen för anställda inom småbarnspedagogiken och vården. Öka finansieringen av högre utbildning, forskning och vetenskap. Alla nya inträdesplatser i högskolorna måste kompenseras fullt ut. All ära åt utbildningen!

Klimat

Att ta itu med klimat- och miljökrisen är vår tids viktigaste uppgift. För att hantera klimatkrisen måste vi agera nu. Utan tillräckliga åtgärder kommer vi att betala ett högt pris, både ekologiskt, ekonomiskt och mänskligt. Vi måste stoppa förlusten av biodiversiteten och återställa kolsänkorna. Livsmiljöerna måste också vara livskraftiga för framtida generationer. Förlusten av biodiversiteten som en del av den ekologiska krisen är ett existentiellt hot. Återställande och reparation av kolsänkorna är avgörande för att den finländska naturen ska kunna återhämta sig. Att utrota fattigdom och bekämpa ojämlikhet är också klimatåtgärder, eftersom de fattigaste människorna i världen är de som drabbas hårdast av den globala uppvärmningen. Vi kan inte vänta med klimatkrisen!

Bild: Sami Pertttilä