Vaaliteemani eduskuntavaaleissa 2023


Ihmisoikeudet

Ihmisoikeudet eivät edisty itsestään, vaan vaativat määrätietoisia toimia ja rohkeita puolustajia. Kaikkia poliittisia teemoja on tarkasteltava ihmisoikeuksien näkökulmasta. Se tarkoittaa muuan muassa, että ikääntyvien ihmisten palveluissa toteutuu ihmisarvoinen kohtelu. Ihmisoikeusperustainen päihde- ja mielenterveyspolitiikka tarkoittaa, että riittävästä ja laadukkaasta hoidosta huolehditaan myös niiden ihmisten kohdalla, jotka eivät välttämättä koskaan parane. Perusturvan tasoa on nostettava, sillä jokaisella on oikeus riittävään toimeentuloon. Sosiaali- ja terveydenhuollon resurssit on laitettava kuntoon. Oikeus terveyteen on oltava kaikkien kohdalla totta taustasta riippumatta. Tavoitteenani on Suomi, joka ei syrji ketään ja joka on globaalisti ihmisoikeuksien mallimaa. Ihmisoikeuksista ei tingitä!

Koulutus

Koulutuksen kunnianpalautusta on jatkettava. Kaikilla on oikeus laadukkaaseen koulutukseen taustasta riippumatta. Jokaisen oppijan, joka on oikeutettu erityiseen tukeen, tulee sitä myös saada. Oppimisen tukea on lisättävä kaikilla koulutusasteilla. Ryhmäkoot pienemmäksi, lisää turvallisia aikuisia kouluihin. Varhaiskasvatuksen työntekijöiden työhyvinvointi ja palkat on laitettava kuntoon. Korkeakoulujen, tutkimuksen ja tieteen rahoitusta on lisättävä. Osaamis- ja koulutustasoa on nostettava, mutta niin, että aloituspaikat kompensoidaan täysimääräisesti korkeakouluille. Kunnia koulutukselle!

Ilmasto

Ilmasto- ja ympäristökriisin torjuminen on aikakautemme tärkein tehtävä. Ilmastokriisin torjumiseksi on toimittava nyt. Ilman riittäviä toimia maksamme kallista hintaa niin rahallisesti kuin inhimillisesti. Luontokato on pysäytettävä ja hiilinielut korjattava. Elinympäristöjen on oltava elinvoimaisia myös tuleville sukupolville. Luontokato osana ekokriisiä on eksistentiaalinen uhka. Ennallistaminen ja hiilinielujen korjaaminen ovat elintärkeitä suomalaisen luonnon elpymisen kannalta. Köyhyyden poistaminen ja eriarvoisuuden torjuminen ovat myös ilmastotekoja, sillä maailman kaikkein köyhimmät ihmiset kärsivät ilmaston kuumemisesta eniten. Ilmastokriisi ei odota!