Yhdenvertaisuuden eteen on tehtävä väsymättömästi töitä

Koko aikuisikäni olen voinut ajatella, että hetkellisistä takaiskuista huolimatta sukupuolten välinen tasa-arvo ja ihmisten yleinen yhdenvertaisuus lisääntyvät. Syksyllä saavutettu voitto tasa-arvoista avioliittoa koskevassa väännössä tuki vielä tätä kertomusta.

Yhteiskunnallinen ilmapiiri on talouskriisin ja oikeistopopulismin nousun myötä kuitenkin kääntynyt suuntaan, jossa naisia halutaan sulkea ulos työelämästä kotien seinien sisälle. Suomessa jyllää voimia, jotka yrittävät kaikin keinoin kääntää historian kelloja taaksepäin ja mitätöidä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden eteen tehtyjä ponnistuksia. Yhdenvertaisuus leimataan nyt ylellisyydeksi, joka voidaan siirtää syrjään ja johon tiukassa taloudellisessa tilanteessa ei ole varaa.

On vaarallista tuudittautua siihen uskoon, että etenemme vääjäämättä kohti lisääntyviä oikeuksia ja kasvavaa tasa-arvoa.

On vaarallista tuudittautua siihen uskoon, että etenemme vääjäämättä kohti lisääntyviä oikeuksia ja kasvavaa tasa-arvoa. Esimerkiksi naisten äänioikeus on historiallisesti varsin tuore saavutus, Suomessakin vasta alle 110 vuotta vanha. Jokaisen uuden edistysaskeleen puolesta on kamppailtava, ja samalla on myös puolustettava saavutettuja oikeuksia niihin kohdistuvilta uhilta. On myös kysyttävä, kenen tasa-arvosta puhumme – onko tasa-arvokäsityksemme yhdenvertainen ja kattaako se myös muiden kuin valkoisen kantaväestön oikeudet.

Sitkeä talouskriisi ja sen epäonnistunut hoito niin Euroopassa kuin Suomessakin on johtanut lisääntyvään työttömyyteen, köyhyyteen ja epätasa-arvoon. Ne ovat osaltaan vauhdittaneet rasististisia ja äärioikeistolaisia liikkeitä. Maahanmuuttajat yritetään esittää syntipukkeina ongelmiin, joihin kanssa heillä ei ole mitään tekemistä, ja etenkin muslimeja demonisoidaan järjenvastaisilla tavoilla.

Rasistinen ajattelu kulkee käsi kädessä sen konservatismin kanssa, jossa haikaillaan kuviteltua mennyttä maailmaa perinteisine sukupuolirooleineen. Rasismi ja naisviha kulkevat käsi kädessä, ja tämän olemme saaneet kokea varsinkin me naispoliitikot, jotka olemme ottaneet kantaa rasismia ja naisvihaa vastaan.

Naisten ja vähemmistöjen oikeudet kulkevat käsi kädessä hyvinvointivaltion kanssa.

Hyvinvointivaltiossa, jossa on pienet tuloerot, alhainen suhteellinen köyhyys sekä laajat ja maksuttomat palvelut, ei rasistisille ja naisvihamielisille ajatuksille jää ylimääräistä liikkumatilaa. Näin tuloeroja kasvattava oikeistolainen talouspolitiikka on myös uhka naisten oikeuksille ja yhdenvertaisuudelle. Naisten ja vähemmistöjen oikeudet kulkevat käsi kädessä hyvinvointivaltion kanssa.

Näissä vaaleissa ja niiden jälkeen tasa-arvoisten oikeuksien ja yhdenvertaisuuden puolesta kamppailu on tärkeämpää kuin aikoihin. Rasismille ei saa antaa sijaa ja hyvinvointivaltiota palveluineen ei saa leikata olemattomiin. Sen sijaan on ajettava rohkeita tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta lisääviä uudistuksia, kuten esimerkiksi translain uudistamista, eri ammattialojen sukupuolisegregaation purkamista sekä perhevapaiden 6 + 6 + 6 -mallia.