Tiedote: Helsingin sosiaali- ja terveysviraston tehtävänä ei ole ulkomaalaisvalvonta

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikkö Matti Toivola ja osastopäällikkö Riitta Simoila ovat lähettäneet viraston henkilökunnalle 13.6.2013 tiedotteen ”Ulkomaalaisten oleskeluluvan tai muu laillisen oleskelun edellytyksen nähtäväksi pyytäminen”. Tiedotteessa ohjeistetaan henkilökuntaa pyytämään ulkomaalaisella asiakkaalla olevaa oleskelulupaa nähtäväksi.

Tiedotteen muoto ja perusajatus eivät ole asiallisia. Sosiaali- ja terveysviraston henkilökunnan tehtävänä ei ole vartioida, ovatko ulkomaalaiset asiakkaat Suomessa laillisesti. Nykyinen käytäntö, jossa ainoastaan asiakkaiden henkilöllisyys tarkistetaan esimerkiksi Kela-kortin avulla, tulee olla riittävä toimenpide varmistumaan siitä, että kunnan on mahdollista saada valtion korvausta ulkomaalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksista. Ulkomaan kansalaisilla tulee olla mahdollisuus viraston palveluihin ilman sitä vaaraa, että viranomaiset raportoivat heistä eteenpäin.

Monien maahanmuuttajien luottamus viranomaisia kohtaan on hauras. Sosiaali- ja terveysviraston ohjeistus heikentää entisestään tuota luottamusta ja vaikuttaa pahimmassa tapauksessa siihen, että palveluita tarvitsevat eivät käytä niitä. Lisäksi ohjeistuksen sisältö on epämääräinen. Ohjeistus tarkoittaa käytännössä sitä, että kaikkien Helsingissä asuvien ulkomaan kansalaisten (vuonna 2011, 44 461 henkilöä) tulee aina sosiaali- ja terveysvirastossa asioidessaan kantaa mukanaan oleskelulupaa.

Sosiaali- ja terveysviraston on siksi syytä korjata ohjeistustaan ja huolehtia siitä, että viraston ohjeistukset ja käytännöt eivät syrji mitään väestöryhmää Helsingissä. Tämä on erityisen tärkeää tilanteessa, jossa paperittomien terveydenhuollosta käydään poliittista keskustelua, eikä päätöksiä asian suhteen ole vielä tehty.

Veronika Honkasalo
Kaupunginvaltuutettu (vas.), Helsinki
[email protected]