Avainsana: sote-virasto

 • Miksi työntekijöiden sananvapautta kavennetaan Helsingissä?

  Vähän yli vuoden kestäneen valtuustotyöskentelyn aikana olen ihmetellyt, miksi Helsingin kunnallispolitiikassa työntekijöiden ääntä kuullaan niin harvoin. Valtuutetuilta tuntuu usein unohtuvan, että Helsinki on tosiaan Suomen toiseksi suurin työnantaja heti valtion jälkeen. Valtuutettuina meidän olisi huolehdittava siitä, että myös työntekijöiden ääni tulee päätöksenteossa kuulluksi. Kyse ei ole vain siitä, että työntekijöiden demokraattiset oikeudet toteutuvat, vaan suuri…

 • Valtuustopuhe: Soteviranomaiset eivät ole poliiseja

  Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, Miltä teistä tuntuisi, jos pelkästään ulkonäkönne perusteella joutuisitte jatkuvasti todistamaan oikeutenne elää ja asua Suomessa? Tai joutuisitte varmuuden vuoksi pitämään passia mukana siltä varalta, että joku viranomainen epäilisi, ettette ole oikeutettuja kaupungin palveluihin? Sosiaali- ja terveysvirasto lähetti 13.6.2013 henkilöstölleen tiedotteen, jossa se ohjeisti henkilökuntaa pyytämään ulkomaalaiselta asiakkaalta oleskelulupaa nähtäväksi. Asian tultua…

 • Vähemmistövaltuutettu pitää soteviraston oleskelulupaohjeistusta ongelmallisena

  Jätin elokuussa 2013 valtuustoaloitteeen, jossa pyysin sotevirastoa perumaan ohjeistuksen, jonka mukaan ulkomaalaisilta asiakkailta pyydetään tarvittaessa oleskelulupaa nähtäväksi. Vähemmistövaltuutettu toteaa joulukuun lopussa antamassaan lausunnossaan, että ohjeistus on monella tapaa ongelmallinen ja virastoa suositellaan uudistamaan ohjeistus. Vähemmistövaltuutettu pyytää Helsingin kaupunkia ilmoittamaan tämän lausunnon johdosta tehtävistä toimenpiteistä 31.3.2014 mennessä. Vähemmistövaltuutetun lausunto on merkittävä. Tämän jälkeen sosiaali- ja terveysvirasto ei enää voi…

 • Valtuustoaloite koskien Helsingin sosiaali- ja terveysviraston ulkomaalaisvalvontaa

  Jätin juuri kaupunginvaltuuston kokouksessa aloitteen, jonka allekirjoitti 33 valtuutettua. Helsingin kaupunginvaltuusto Valtuustoaloite: Sosiaali- ja terveysviraston ohjeistus koskien oleskeluluvan nähtäväksi pyytämistä peruttava Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto lähetti 13.6.2013 henkilökunnalle tiedotteen ”Ulkomaalaisten oleskeluluvan tai muu laillisen oleskelun edellytyksen nähtäväksi pyytäminen” (HEL 2013-008538 T 00 01 00). Tiedotteessa ohjeistetaan henkilökuntaa pyytämään ulkomaalaisella asiakkaalla olevaa oleskelulupaa nähtäväksi. Asian…

 • Tiedote: Helsingin sosiaali- ja terveysviraston tehtävänä ei ole ulkomaalaisvalvonta

  Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikkö Matti Toivola ja osastopäällikkö Riitta Simoila ovat lähettäneet viraston henkilökunnalle 13.6.2013 tiedotteen ”Ulkomaalaisten oleskeluluvan tai muu laillisen oleskelun edellytyksen nähtäväksi pyytäminen”. Tiedotteessa ohjeistetaan henkilökuntaa pyytämään ulkomaalaisella asiakkaalla olevaa oleskelulupaa nähtäväksi. Tiedotteen muoto ja perusajatus eivät ole asiallisia. Sosiaali- ja terveysviraston henkilökunnan tehtävänä ei ole vartioida, ovatko ulkomaalaiset asiakkaat Suomessa…