Vastaus Forenomia koskevaan valtuustokysymykseen

Vastaus valtuutettu Veronika Honkasalon kysymykseen Forenom Oy:n roolista tilapäismajoituksen järjestäjänä

27.3.2013

HEL 2013-003958 T 00 00 03

Sosiaali- ja terveystointa viransijaisena johtavan apulaiskaupunginjohtajan vastaus

Valtuutettu Veronika Honkasalo kysyy, miten sosiaali- ja terveysvirasto on päätynyt kalliiseen yhteistyösopimukseen Forenom Oy:n kanssa ja mihin toimiin sosiaali- ja terveysvirasto aikoo ryhtyä, jotta kriisiasuminen voidaan hoitaa kustannustehokkaammin ja eettisesti kestävämmin kaupungin omana toimintana.

Vastauksena sosiaali- ja terveystointa viransijaisena johtava apulaiskaupunginjohtaja toteaa sosiaali- ja terveysviraston antaman lausunnon mukaisesti seuraavaa:

Sosiaali- ja terveysviraston avustuksella Forenom Oy:n asunnoissa asui vuoden 2012 aikana yhteensä 847 asunnottomaksi jäänyttä taloutta. Näistä 437 oli lapsiperheitä. Sosiaali- ja terveysvirastolla ei ole sopimusta Forenom Oy:n kanssa, vaan majoituspalveluja myöntävien sosiaaliviranomaisten käytettävissä ovat kaikki paikkakunnalla ravitsemus- ja majoitustoiminnasta annetun lain mukaista palvelua tarjoavat toimijat. Vaihtoehtoja ovat hotellit, matkustajakodit yms. majoituspalveluliikkeet.

Tilapäisasuntojen tarpeeseen vaikuttavat ensisijaisesti sekä kaupungissa vallitseva asuntopula että maksamattomista vuokrista ja häiriökäyttäytymisistä johtuvat asuntojen menetykset. Kaupungin vuokra-asuntoja jonottaa tällä hetkellä noin 24 400 hakijaa. Käytännössä tilapäisen majoituksen tarve on useimmiten kiireellinen, koska avun tarvitsija on ennen tuen hakemista omatoimisesti yrittänyt löytää asumisongelmaansa ratkaisuja. Avun tarpeiden ollessa kiireellisiä ja avun tarvitsijoiden määrän ollessa suuri, hyötyvät tilanteesta sellaiset palveluntarjoajat, joilla on runsaasti kapasiteettia ja ratkaisuvaihtoehtoja.

Tilapäismajoituksessa asuvat henkilöt ja perheet osallistuvat majoituksesta aiheutuviin kustannuksiin maksukykynsä mukaan. Puuttuva rahoitus myönnetään täydentävänä tai ehkäisevänä toimeentulotukena.

Kyseessä on sosiaalihuoltolain tarkoittaman viimesijaisen asumisratkaisun järjestäminen.

Sosiaali- ja terveysvirasto on järjestänyt pysyvän asumisratkaisun noin 4200 yksinäiselle henkilölle, ja virastolla on kahdeksan omana toimintana järjestettyä tilapäisasuntoa lapsiperheille. Sosiaali- ja terveysviraston mielestä kaikessa kaupungin toiminnassa pitää näkyä sosiaalinen

Ratkaisuna tilapäismajoituksessa olevien pysyvän asunnon saamiseksi sosiaali- ja terveysvirasto katsoo, että kaupungin vuokra-asuntojen myöntämiskäytäntöjä muutettaisiin siten, että myös luottotietonsa menettäneet asunnottomat henkilöt ja perheet otetaan huomioon asukasvalinnoissa.

http://www.hel.fi/hel2/paatoksenteko/kvsto/kyselytuntivastaukset/20130327_6Honkasalo.pdf