Keinotteleeko Forenom asunnottomien hädällä?

Jätin juuri Helsingin kaupungin kirjaamoon ensimmäisen valtuustokysymykseni. Olen seurannut Forenomin toimintaa jo pidemmän aikaa. Toivottavasti asialle tehdään jotain ja pian.

***

18.3.2013

Helsingin kaupungin kirjaamo

Apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty

VALTUUSTOKYSYMYS KOSKIEN FORENOMIN ROOLIA TERVEYS- JA SOSIAALIVIRASTON TILAPÄISMAJOITUKSEN JÄRJESTÄJÄNÄ

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto on solminut Baronan tytäryhtiön Forenomin kanssa laajamittaisen yhteistyösopimuksen. Koska Helsingin kaupunki ei pysty tarjoamaan kaupungin omaa tilapäismajoitusta sitä tarvitseville, hoitaa Forenom tämän toiminnan hyvin kalliilla. Sosiaali- ja terveysvirastolta saamieni tietojen mukaan, on Helsingin kaupunki maksanut Forenomille tilapäismajoituksen kuluina noususuuntaisesti seuraavasti:

Vuonna 2010               1 210 316,72 euroa

Vuonna 2011               2 702 524,67 euroa

Vuonna 2012                3 941 716,49 euroa

Vantaan Sanomien (19.2.2013) mukaan vuonna 2012 noin 600 asukasta majoittui Helsingin kaupungin toimesta Forenomin tiloissa. Samaan aikaan Forenomin liikevaihto on kolminkertaistunut 18 miljoonaan kolmen viime vuoden aikana. Liikevaihtonsa kasvun Forenom on mahdollistanut muun muassa sen kautta, että se pyytää usein tuplasti enemmän vuokraa verrattuna vapailla markkinoilla oleviin vuokra-asuntoihin (HS 15.11.2012). Helsingin Sanomien selvityksen mukaan Helsingin kaupunki maksaa Forenomille esimerkiksi yhden perheen kriisimajoituksesta 2500 euroa kuussa (HS 13.11.2012).

Kysymys:

Miten sosiaali- ja terveysvirasto on päätynyt näin kalliiseen yhteistyösopimukseen Forenomin kanssa? Mihin toimiin sosiaali- ja terveysvirasto aikoo ryhtyä, jotta kriisiasuminen voidaan hoitaa kustannustehokkaammin ja eettisesti kestävämmin kaupungin omana toimintana?

Helsingissä 18.3.2013

Veronika Honkasalo

Kaupunginvaltuutettu (vas.)