Tiedonanto ei ratkaise hallituksen rasismiongelmaa

Arvoisa puhemies,

Rasismi on väkivaltaa.

Viime viikolla nostettiin esiin useita syytteitä terrorismirikoksista. Lahdessa toimineen ryhmän epäillään valmistautuneen väestöryhmien väliseen aseelliseen konfliktiin, jossa ihmisiä surmattaisiin ja yhteiskunnan rakenteita horjutettaisiin terrori-iskuilla. Epäillyt uskoivat äärioikeistolaiseen väestönvaihtosalaliittoteoriaan.

Kesällä valmistui esitutkinta toisesta terrorismirikoskokonaisuudesta. Poliisin mukaan asein ja räjähtein varustautunut radikaali äärioikeistoryhmä valmisteli Kankaanpäässä terrori-iskua vastaanottokeskukseen.

Suojelupoliisin arvioissa äärioikeistolainen terrorismi on nostettu radikaali-islamistisen terrorismin rinnalle vakavimmaksi terroriuhaksi Suomessa.

Mitä enemmän annamme tilaa vihalle, sitä todennäköisemmin joku tarttuu aseisiin.

Suora väkivalta on jäävuoren huippu, jonka alla kytee paljon muuta. Rasismin arkipäiväistyminen vaikuttaa monen hyvinvointiin ja yhteiskunnalliseen luottamukseen. Jokaisen on voitava luottaa oikeusvaltioon ja yhdenvertaiseen kohteluun päättäjien taholta.

Arvoisa puhemies,

Jokaisen hallituksen on edistettävä yhdenvertaisuutta. Edellinen hallitus antoi rasismin vastaisen toimintaohjelman, joka sisälsi yli 50 konkreettista toimenpidettä. Hallitusohjelmansa mukaisesti – ilman rasismikohuja.

Nykyisen hallituksen tiedonannossa on myös hyvää, mutta sitä vaivaa konkretian puute ja aiemmin päätettyjen tai lain vaatimien asioiden luettelu. Konkreettisia toimia on torpattu ennalta, kuten esimerkiksi tuomarien, syyttäjien ja juristiliiton vuosia peräämä maalittamisen kriminalisointi.

Hallituksen edustajat ovat toistelleet tiedonannon historiallisuutta. Onkin historiallista, että hallituksen on erikseen todisteltava kunnioittavansa perustuslakia. Hallituksesta on toisteltu, miten raskasta ja vaikeaa tiedonannon valmistelu oli. Mikä sitoutumisessa yhdenvertaisuuteen on niin vaikeaa?

Totuus on, ettemme käsittelisi tätä tiedonantoa, ellei julkinen paine perussuomalaisten rasististen kirjoitusten vuoksi olisi kasvanut niin kovaksi, että oli pakko tehdä jotain. Tiedonannon ensisijainen tehtävä ei ole torjua rasismia, vaan pitää hallitus pystyssä.

Arvoisa puhemies

Tiedonanto ei paikkaa rakenteellista rasismia hallitusohjelmassa. Hallitus aikoo esittää useita syrjintää lisääviä toimia.

Maahanmuuttajien sosiaaliturvan eriyttäminen, työttömyysturvan tason sitominen kielitaitoon, paperittomien terveydenhoito-oikeuden heikentäminen ja vastaanottorahan alentaminen asettavat Suomeen muuttaneet yhä eriarvoisempaan asemaan.

Jos hallitus olisi tosissaan yhdenvertaisuuden edistämisessä, olisi se valmis avaamaan ohjelmansa. Niin se ei tietenkään tee, koska yhden hallituspuolueen koko politiikka perustuu ihmisten hierarkkiseen erotteluun ja vihanlietsontaan.

Arvoisa puhemies,

Hallituksen sanat ja teot ovat ristiriidassa. Te julkaisette rasismitiedonannon, mutta hallitusohjelma kertoo Suomeen haluaville, että tänne ette ole tervetulleita. Tänne ei kannata tulla.

Vuosia tulevaisuuttaan täällä rakentaneille kerrotte, että me teemme teidän elämästänne mahdollisimman hankalaa.

Arvoisa pääministeri Orpo,

kesällä 2017 ilmaisitte selkeästi, ettei yhteistyö käy puolueen kanssa, jolla ei ole ihmisyyteen liittyvää, länsimaista arvopohjaa. Mikä on muuttunut? Sittemmin perussuomalaisten maahanmuuttovastainen agenda on vain kärjistynyt. Väestönvaihdosta huutelevan puolueen kiinteät siteet esimerkiksi Suomen Sisuun ovat yhä ilmeisemmät.

Arvoisa kokoomus,

te ette välitä edes elinkeinoelämän viesteistä maahanmuuttopolitiikkanne tuhoisuudesta. Teille tärkeintä on sosiaaliturvan murentaminen, työntekijän oikeuksien heikentäminen ja rikkaimpia suosiva talouspolitiikka.

Bästä sfp,

Ni har möjliggjort ett rasistiskt regeringsprogram. Och nu möjliggör ni också att ett parti som alltid har föraktat er, sitter i den finska regeringen. Skäms ni inte?

Arvoisa puhemies,

Perussuomalaiset ei tee irtiottoa rasismista. Sen osoitti ministeri Purra alleviivatessaan, ettei tiedonanto vaikuta puolueen politiikkaan millään tavalla.

Sen osoitti perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Mäkelä, joka ei ole pystynyt lupaamaan, ettei perussuomalaisilta tulevaisuudessakin kuultaisi rasistista puhetta.

Arvoisa puhemies

Hallituksella ei ole vasemmistoliiton eduskuntaryhmän luottamusta.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä katsoo myös, että ministerinä ei voi toimia henkilö, joka ei kunnioita perustuslain keskiössä olevia ihmisarvon loukkaamattomuutta ja yhdenvertaisuutta.

Ministeri Purran räikeän rasistinen kirjoittelu kuvastaa asenteita, jollaisia ministeriltä ei voida hyväksyä.

Samoin on ministeri Rydmanin osalta. Se, että osa esiin nousseista viesteistä on ollut yksityisiä, ei vaikuta siihen, miten vakavasti ne horjuttavat luottamusta henkilön sopivuuteen ministeriksi. Katumuksen sijaan ministeri Rydman on hyökännyt asiasta uutisoinutta mediaa vastaan.

Hallitus on rasismin edessä yhtä heikko kuin sen heikoin lenkki.

Teen seuraavan epäluottamusehdotuksen:

Ministerin on kunnioitettava ihmisarvoa ja yhdenvertaisuutta. Ministeri Rydmanin rasistiset kannanotot, joita hän ei ole osoittanut katuvansa, horjuttavat vakavasti luottamusta hänen sopivuuteensa ministeriksi.  Tämän vuoksi eduskunta toteaa, että ministeri Rydman ei nauti eduskunnan luottamusta.

Vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoro eduskunnan käsitellessä hallituksen rasismitiedonantoa, 7.9.2023