Hallitus lisää lasten ja nuorten pahoinvointia

Arvoisa puhemies, 

Näin kylmää ja oikeistolaista hallitusta ei ole Suomessa nähty naismuistiin. Valtion velkaantuminen ei ollutkaan asia, joka otetaan vakavasti, vaan pelkkä sumuverho, jonka puitteissa voidaan toteuttaa julmaa oikeistolaista politiikkaa yhteiskunnan heikoimmassa asemassa olevia kohtaan.

Jos hallitus aidosti haluaisi tasapainottaa taloutta, se huolehtisi myös budjetin tulopuolesta. Pelkästään pitämällä veroaste ennallaan, alijäämää saataisiin kurottua umpeen 2,5 miljardia euroa tähän vuoteen verrattuna. Tätä hallitus ei tee, vaan sen sijaan heittää veroeuroja kankkulan kaivoon tehottomalla bensaveron alennuksella ja hyvätuloisia suosivilla verokevennyksillä.

Kansakin ymmärtää, ettei oikeudenmukaista ole se, että pienituloinen naisvaltaisella alalla työskentelevä yksinhuoltaja menettää vuodessa 2000 euroa, samaan aikaan kun ministeri Purra kerää saman summan veroalennuksena omaan kukkaroonsa. Se on puhdas arvovalinta, jonka hallitus tekee, mikään ei siihen pakota.

Arvoisa puhemies, 

Olen viikkoja kuunnellut salissa, kun hallituksen ministerit ovat perustelleet kaikkein hauraimmassa asemassa oleviin kohdistuvia leikkauksia milloin kansantaloudella, työllisyydellä, velkaantumisen korjaamisella. Argumentti olisi hitusen uskottavampi, jos taloutta ihan aidosti pyrittäisiin tasapainottamaan ja hoitamaan oikeudenmukaisesti. Mutta ei. Valtiontalous tai julkinen talous kokonaisuutena ei vahvistu mittavista leikkauksista huolimatta. Julkinen velkasuhde kasvaa läpi hallituskauden. 

Käsittämättömimmiltä tuntuvat täysin työelämästä vieraantuneet kommentit, joissa todetaan, että työssäkäyviltä pienituloisilta on leikattava monesta suunnasta, jotta he ”irtoavat osa-aikatyön loukusta ja ottaisivat kokopäivätyötä vastaan”. Elääkö hallituksen ministerit 2020-luvulla niin kuin me muut? Esimerkiksi tämän hetken palvelualojen ammatteja kuvaa nimenomaan se, että osa-aikatyötä on tehtävä pakotetusti kun muuta ei tarjota. Palvelualoilla on myös suuria eroja; esimerkiksi tarjoilijan tehtävistä lähes 80 prosenttia on lyhyitä määräaikaisuuksia, vuokratyötä tai osa-aikatyötä. Ja pitää muistaa: Kaikki eivät työkyvyn vuoksi edes pysty tekemään muuta kuin osa-aikatyötä. Ja nyt hallitus suojaosien poiston myötä poistaa mahdollisuuden myös osa-aikatyöhön näiltä ihmisiltä. 

Arvoisa puhemies, 

Sivistysvaliokunnan jäsenenä on pakko todeta, ettei minua paljon lämmitä hallituksen puheet siitä, että se panostaa koulutukseen. Niin sen kuuluukin tehdä! Perusopetuksen panostuksesta osa poistuu sitä paitsi valtionosuusleikkausten myötä. Jää nähtäväksi kuinka paljon jää jäljelle tosiasiallisesti oppimisen tukeen ja opiskelijahuoltoon, asiaan, jonka merkitystä kaikki puolueet ovat painottaneet. Samaan aikaan on hieman irvokasta puhua koulutuspanoksista, kun lasten ja nuorten elinolosuhteita heikennetään lapsiperheisiin kohdistuvien sosiaaliturva- ja sote-palveluiden leikkausten kautta. Me tiedämme tutkimuksista, että varsinkin hauras sosioekonominen asema vaikuttaa menestymiseen opinnoissa. Me tiedämme tutkimuksista, että hauraaalla sosioekonomisella asemalla on suora yhteys myös mielenterveysongelmiin. Siksi kysyn:

Voiko aidosti puhua koulutuspanoksesta jos samaan aikaan heikentää tuhansien lasten ja nuorten edellytyksiä opiskella hyvinvoivina? Miksi hallitus tieten tahtoen haluaa lisätä lasten ja nuorten pahoinvointia, josta kuitenkin kaikki puolueet ovat tasaisin väliajoin huolissaan?

Arvoisa puhemies,       

Koulutustasoa ei Suomessa nosteta ilman että panostetaan opiskelijoiden hyvinvointiin. Leikkaukset opiskelijoiden toimeentuloon ovat täysin anteeksiantamattomia. Opiskelijoiden velkataakan kasvattaminen ei ole vastaus, vaan syventää koulutuksellista eriarvoisuutta entisestään. Työssäkäynti ei ole myöskään vastaus opiskelijoiden taloudelliseen ahdinkoon – varsinkin tilanteessa, jossa hallitus haluaa lyhentää opiskeluaikaa entisestään. Sitä paitsi jälleen kerran: Työssäkäynnin vaatimus asettaa opiskelijat hyvin eriarvoiseen asemaan myös keskenään. Kaikilla opintoaloilla ei voi työskennellä opintojen ohessa, eikä kaikilla ole resursseja ja jaksamista työskennellä. Opintojen tarkoitus on se, että opiskelija voi keskittyä täysipainoisesti opiskelemiseen. 

Hyvä hallitus: Osoittakaa sanoissa ja teoissa, että te aidosti panostatte koulutukseen myös opiskelijoiden ja lasten ja nuorten näkökulmasta!

Puheenvuoro eduskunnan käsitellessä hallituksen talousarvioesitystä vuodelle 2024, 10.11.2023