Ukraina tarvitsee kaiken mahdollisen tuen

Arvoisa puhemies, 

”Toisena sodan vuotena Putin ei onnistunut valloittamaan Ukrainaa, mutta on muuttanut ukrainalaisten elämän painajaiseksi. Tällä hetkellä venäläiset valloittajat hyökkäävät hellittämättä Ukrainan puolustajia vastaan, tuhoavat kaupunkeja ja terrorisoivat siviilejä ohjuksilla. Kaikkien edistysmielisten voimien epäilykset Ukrainan vastarinnan tukemisesta rohkaisevat Putinia jatkamaan häikäilemätöntä hyökkäystään ja ulottamaan sen myös muualle.” 

Näillä sanoilla tämänhetkistä tilannetta kuvailee ukrainalainen kansalaisjärjestön toimija, jonka tapasin henkilökohtaisesti Lvivin kaupungissa keväällä 2022 ja jota pyysin lähettämään terveisensä keskusteluumme tänään.

Vasemmiston viesti on tasan kaksi vuotta ollut sama: Ukraina behöver allt stöd det kan få från det internationella samfundet. Finland måste arbeta för att detta stöd förblir starkt. Ukraina tarvitsee kaiken mahdollisen tuen kansainväliseltä yhteisöltä. Suomen on tehtävä töitä sen eteen, että tuki pystyy vahvana. Putin odottaa, että väsymme emmekä enää yhtenäisesti tue Ukrainaa. Emme saa väsyä.

Erona muihin puolueisiin olemme painottaneet, että tuen on oltava lahjamuotoista. Ukrainan valtavat velat kansainvälisille instituutioille ja valtioille on mitätöitävä. Jos näin ei tehdä, jälleenrakentamisesta tulee entistä vaikeampaa. 

Me vasemmistossa tuemme Ukrainan EU-jäsenyyden edistämistä. Me tuemme ukrainalaisen yhteiskunnan ja demokratian vahvistamista. Niin kuin ystäväni Lvivistä toteaa: ”Ukrainan tukeminen tänään tarkoittaa paitsi imperialististen rikosten pysäyttämistä myös mahdollisuutta rakentaa Ukrainaan tasa-arvoisempi, kestävämpi ja osallistavampi yhteiskunta.”

Arvoisa puhemies, 

Vahva puolustuksellinen ja taloudellinen tuki Ukrainalle vaikuttaa oleellisesti myös sen neuvotteluasemaan suhteessa Venäjään. Suomen ja EU:n on tehtävä kaikkensa, jotta Venäjä lopettaa kansainvälisen oikeuden vastaisen laittoman hyökkäyksensä ja Ukrainaan saadaan rauha. Mutta vain ukrainalaiset itse voivat lopulta päättää, millä ehdoilla ja miten rauha tulevaisuudessa rakennetaan. 

Vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoro eduskunnassa käsiteltäessä Ukrainan tilannetta 21.2.2024.