Avainsana: valtuustokysymys

  • Virkamiesten vastaus: Taloutta miltei mahdotonta valvoa

    Jätin lokakuun alussa valtuustokysymyksen, jossa tiedustelin mihin toimiin kaupunki aikoo ryhtyä, jotta kaupungin kanssa yhteistyötä tekevien yritysten ja palveluntuottajien taloudellisesta tilanteesta oltaisiin paremmin tietoisia. Sain lyhyen kuvailevan vastauksen, joka ei minulle kelvannut ja pyysin perusteellisempaa vastausta. Koko vyyhti kävi minulle selväksi elokuussa, kun yksityinen päiväkotiyritys Kidson meni konkurssiin ja virkamiehet totesivat, ettei heillä ole mitään keinoja valvoa sitä,…

  • Vastaus valtuustokysymykseen (9.10.2013)

    Vastaus antamaanne palautteeseen Kaupunginvaltuutettu Veronika Honkasalo Kysymyksenne 9.10.2013 on ohjattu yksityistä päivähoitoa koskevana sosiaali-ja terveystoimen vastattavaksi. Yksityistä päivähoitoa säännellään lasten päivähoidosta, yksityisistä sosiaalipalveluista ja sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetuissa laeissa. Kunnat, aluehallintovirastot sekä sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) valvovat toimintaa. Yksityisen sosiaalipalvelujen tuottajan, joka tuottaa muita kuin ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja (mm. yksityinen päivähoito on…

  • Valtuustokysymys 9.10.2013

    Päiväkotiyritys Kidson meni konkurssiin syyskuussa 2013, ja kaupunki joutui järjestämään 160 lapselle uuden hoitopaikan. Konkurssi työllisti varhaiskasvatusvirastoa huomattavalla tavalla, ja vanhemmat ja lapset joutuvat kärsimään tilanteesta suuresti. Varhaiskasvatusvirasto tarkastaa päiväkotiyritysten taloudellisen tilanteen siinä vaiheessa, kun sopimus palveluntuottajan kanssa tehdään ensimmäisen kerran. Tämän jälkeen ei virkamiesten mukaan ole mahdollista seurata yritysten taloudellista tilannetta, vaikka toimintaa seurataan…