Valtuustokysymys 9.10.2013

Päiväkotiyritys Kidson meni konkurssiin syyskuussa 2013, ja kaupunki joutui järjestämään 160 lapselle uuden hoitopaikan. Konkurssi työllisti varhaiskasvatusvirastoa huomattavalla tavalla, ja vanhemmat ja lapset joutuvat kärsimään tilanteesta suuresti.

Varhaiskasvatusvirasto tarkastaa päiväkotiyritysten taloudellisen tilanteen siinä vaiheessa, kun sopimus palveluntuottajan kanssa tehdään ensimmäisen kerran. Tämän jälkeen ei virkamiesten mukaan ole mahdollista seurata yritysten taloudellista tilannetta, vaikka toimintaa seurataan koko ajan ja kaupungilla on viime kädessä vastuu kaikesta päiväkotitoiminnasta Helsingissä. Kidsonin huolestuttavasta taloudellisesta tilanteesta oli vihjeitä jo keväällä 2013. Kidson on valitettavasti vain yksi esimerkki siitä, kuinka Helsinki tekee yhteistyötä sellaisten yritysten kanssa, joiden talous ei ole kunnossa (esim.  rakennushankkeet, joissa on valittu halvin ja konkurssikypsä yritys).

Mihin toimiin kaupunki aikoo ryhtyä, jotta kaupungin kanssa yhteistyötä tekevien yritysten ja palveluntuottajien taloudellisesta tilanteesta oltaisiin paremmin tietoisia? Miksi kaupunki ei aseta sopimusehdoksi esimerkiksi sitä, että yrityksen luotettavuuden takaamiseksi yrityksellä pitää olla KHT-tilintarkastaja tilintarkastuslain vaatimissa puitteissa ja kaupungilla on oikeus saada valvontatietoja tasaisin väliajoin?

Helsingissä 9.10.2013
Veronika Honkasalo
Kaupunginvaltuutettu (vas.)