Perussuomalaiset haluaa erottaa perheenjäsenet toisistaan

Arvoisa puhemies,
Käsiteltävän välikysymyksen lukeminen on surullista kuultavaa. Välikysymyksen tekijät puhuvat täysin pelosta käsin. Pelosta käsin kaikki näyttää vaaralliselta –myös pieni lapsi, joka saa kasvaa perheensä kanssa.
Siitähän tässä on kyse. Välikysymyksen tekijöiden halusta kieltää perheiltä yhdessäolo – lapsilta ja nuorilta mahdollisuus kasvaa vanhempiensa kanssa turvallisessa ympäristössä.

Arvoisa puhemies,
Nykyinen lainsäädäntö perheenyhdistämistä koskien on epärealistinen ja epäinhimillinen. Ei ole ainoastaan inhimillistä vaan myös ihmisoikeusvelvoitteiden mukaista korjata lainsäädännön puutteita.

Kyse on yksilön kannalta yhdestä elämän merkityksellisimmästä asiasta, oikeudesta perhe-elämään – jota välikysymyksen tekijät nyt vastustavat.
Kyse on lapsen edusta. Jokaisen lapsen oikeudesta omien vanhempiensa läsnäoloon.

Kyse on ihmisoikeuksista, joihin Suomi on sitoutunut. Oikeuksista, jotka toteutuvat riittämättömästi.

Arvoisa puhemies,
On mahdotonta lähteä tässä puheessa purkamaan niitä lukuisia harhaanjohtavia väittämiä, joita välikysymyksessä esitetään, mutta jos aloitetaan selvimmistä: Suomen julkistalous ei ole kriisissä, eikä varsinkaan sen takia, että maahanmuuttajat saavat yhteen perheensä. Väitteet ovat pelkoa lietsovia ja vailla inhimillistä kykyä suhtautua lähimmäisiin.

Välikysymyksessä on täysin sivuutettu se tosiasia, että perheenyhdistäminen on Suomessa erittäin haastavaa, monelle käytännössä mahdotonta.

Perheenyhdistämisestä voivat ylipäänsä haaveilla vain ne, joille on myönnetty oleskelulupa erittäin tiukan seulan läpi. Käytännössä Suomen perheenyhdistämispolitiikka on viime vuosina ollut niin tiukkaa, että Suomi on aktiivisesti tehnyt muun muassa monista yksin Suomeen tulleista lapsista perheettömiä. Perheenyhdistämisen ongelmat on todettu lukuisissa selvityksissä. Nämä ongelmat tulisi korjata, ja tähän hallitus onneksi onkin ryhtynyt.

Arvoisa puhemies,
On kyse lapsen edusta.

Lapsen etu ei ole mielipidekysymys vaan se on määritelty YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa. Lapsen edun arviointi ei ole kuitenkaan nykykäytännössä ollut riittävää perheenyhdistämistapauksissa ja YK:n lapsen oikeuksien komitea on antanut Suomea koskevan langettavan päätöksen turvapaikka-asiaa koskien viime keväänä. Perussuomalaiset haluavat kuitenkin heikentää lapsen etua entisestään.

Arvoisa puhemies,
On kyse oikeudesta perhe-elämään.

On ristiriitaista, että kun on kyse maahanmuuttajista, yhteisen perhe-elämän viettämisestä pyritään tekemään hankalaa ja sitä arvotetaan negatiivisesti. Samaan aikaan suomalaisten perheiden kohdalla haikaillaan siitä, kuinka he vain viettäisivät aikaa enemmän yhdessä.

On selvää, että perheestä erossaolo vaikuttaa kotoutumiseen ja hyvinvointiin. Tutkimukset osoittavat, että perheenyhdistämisen kiristyksillä on vakavia sosiaalisia, terveydellisiä ja taloudellisia seuraamuksia pakolaisille ja heidän perheilleen. Tutkimusten mukaan huoli perheenjäsenestä aiheuttaa vakavia masennus- ja ahdistusoireita. Näitä ongelmia perussuomalaiset siis haluavat lisätä.

Arvoisa puhemies,
Välikysymyksessä maahanmuuttajat esitetään kulueränä, joka kuormittaa valtion julkistaloutta.

Tutkimuksissa on todettu, että maahanmuutto, pakolaisuus mukaan lukien, nimenomaan hyödyttää julkista taloutta pitkällä aikavälillä – kunhan panostetaan kotoutumiseen ja työllistymiseen. Työllistymisen helpottamiseen löytyy paljon keinoja, joihin tulisi panostaa.

On myös ymmärrettävää, että erilaiset ryhmät tarvitsevat tukea eri tavoin. Suomen velvollisuus on auttaa ja tukea.

Ylipäänsä perussuomalaisten puheet jonkinlaisista maahanmuuton ”kokonaiskustannuksista” ja ihmisten nettoarvottamisesta ovat varsin epäinhimillisiä. Onko perussuomalaisten näkemys se, että ihminen arvotetaan nettovaikutuksen kautta? Tällaista ajattelutapaako välikysymyksen tekijät haluavat edistää suomalaisessa yhteiskunnassa laajemmin esimerkiksi sairaiden ihmisten osalta?

Arvoisa puhemies,
Perussuomalaiset puhuvat täysin vailla ymmärrystä hädästä, jota kansainvälistä suojelua hakevat ovat kokeneet.

He puhuvat täysin vailla ymmärrystä suomalaisen turvapaikkajärjestelmän ankaruudesta.

Täysin vailla ymmärrystä niistä kotoutumiseen liittyvistä kynnyksistä, joita turvapaikanhakijat kohtaavat Suomeen asettuessaan.

Oikeus perhe-elämään on ihmisoikeus eikä ihmisen arvoa mitata nettoarvolla.

Puheenvuoro liittyen perusuomalaisten välikysymykseen 20.10.2021