Ihmisoikeuksia polkeva translaki uudistettava

Arvoisa puhemies,

Transihmiset ovat joutuneet odottamaan pitkään – aivan liian pitkään.

Transihmiset ovat joutuneet kokemaan jatkuvaa kamppailua, kun syntymässä todettu sukupuoli ei vastaa sisäistä kokemusta. Lapsi voi jo hyvin varhain osoittaa, että todettuun sukupuoleen liittyy ristiriitaa, tai asian voi ymmärtää vasta myöhemmällä iällä. 

Transihmisen elämä on joka tapauksessa täynnä ristiriitoja,

koulussa sukupuolen perusteella tehty ryhmittely ei vastaakaan omaa sukupuolta,

bussissa lipuntarkastaja ihmettelee henkilökortissa mainittua sukupuolta,

kun henkilö haluaa sukupuolenkorjausprosessin vireille, vaaditaan henkilöltä lisääntymiskyvyttömyyttä. 

Tämä on aivan absurdia. Kaiken sisäisen ja ulkoisen kamppailun lisäksi vaaditaan henkilöltä vielä lisääntymiskyvyttömyyttä! On absurdia, että nykylainsäädännöllä valtio voi päättää yksilön kehosta, sitä koskevista toimenpiteistä ja perhe-elämästä. 

Transihmiset eivät siis joudu ainoastaan kärsimään sukupuoliristiriidan aiheuttamista sisäisistä kamppailuista, he joutuvat kamppailemaan myös yhteiskunnan asettamien, täysin epäinhimillisten oikeudenloukkausten kanssa. Nykyinen laki pakottaa henkilön valitsemaan eri oikeuksiensa  väliltä. Kun vaatii oikeuksiaan, joutuu luopumaan toisista. Tämä on täysin käsittämätöntä.

Suomi onkin saanut vuosien varrella useilta tahoilta suosituksia translain muuttamiseksi. Esimerkiksi YK:n kidutuksen vastainen komitea totesi vuonna 2016, että ihmisten pakottaminen lääketieteellisiin toimenpiteisiin ja psykiatriseen arvioon vertautuu kidutukseen. Myös useat muut ihmisoikeussopimuksia valvovat komiteat ovat toistuvasti huomauttaneet, että translaki loukkaa ihmisoikeuksia. Suomen ihmisoikeustilanteen YK:n määräaikaistarkastelussa vuonna 2017 useat maat suosittivat Suomelle translain uudistamista. Nykyinen translaki rikkoo muun muassa oikeutta perheeseen, yksityiselämään ja keholliseen koskemattomuuteen.

Suomi on juuri hyväksytty YK:n ihmisoikeusneuvoston jäseneksi ja esiinnymme ihmisoikeuksien mallimaana, meillä monessa mielessä asiat ovatkin hyvällä tolalla, mutta samalla näin räikeästi loukkaamme transihmisten perustavanlaatuisia oikeuksia. Meillä on tässä todellinen peiliin katsomisen paikka.

Arvoisa puhemies,

Tutkimusten mukaan Suomessa transnuoret voivat huonosti ja transnuorten itsemurha-ajatukset ovat noin 2–6 kertaa yleisempiä kuin muulla väestöllä.

Kun henkilöpapereihin merkitty sukupuolimerkintä ei vastaa sukupuoli-identiteettiä tai sukupuoli-identiteetin mukaista ilmaisua, on transhenkilöillä suuri riski altistua häirinnälle, vihapuheelle, syrjinnälle ja väkivallalle. Riski on läsnä kaikissa tilanteissa, jossa sukupuoli tulee osoittaa tai muutoin määritellä.

Tällaistako lainsäädäntöä haluamme vielä ylläpitää?

Suomi on ainoa Pohjoismaa, jossa lisääntymiskyvyttömyyttä edellytetään sukupuolen vahvistamista hakevilta henkilöiltä.

Miten voimme enää perustella tällaisen järjestelmän ylläpitoa?

Arvoisa puhemies,

Hallitus on hallituskauden alussa sopinut translain uudistamisesta. Nyt tietona on, että laki tulisi eduskuntaan ehkä toukokuun lopulla 2022. Translain uudistaminen on siirtynyt, vaikka viesti niin kansallisilta kuin kansainvälisiltä ihmisoikeustoimijoilta on selvä – lakia on muutettava.

Meillä on paljon tietoa käytettävänämme ja selvityksiä teetettynä, nyt täytyy enää toimia.

Arvoisa puhemies,

Transihmisten hoitojen lähtökohtana on oltava yksilön itsemääräämisoikeuden toteutuminen. Sukupuolen vahvistamisen on perustuttava yksilön omaan ilmoitukseen. Lääketieteellinen ja juridinen prosessi on erotettava toisistaan. Lisääntymiskyvyttömyysvaatimus on ehdottomasti poistettava.

Myös lapsille ja nuorille on varmistettava pääsy yksilölliseen sukupuoliristiriidan hoitoon ja palveluihin. Juridisen sukupuolen korjaamisen pitää olla mahdollista yli 15-vuotiaille omalla ilmoituksella ja alle 15-vuotiaille huoltajan tai lastensuojelun luvalla. Eläminen kokemassaan sukupuolessa täytyy mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä varhaiskasvatuksen ja koulun tuella. Alaikäisen transprosessin pitää perustua lapsen iän ja kehitystason huomioimiseen YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisesti.

Uuden nimilain mukaisesti 15-vuotias voi jo muuttaa etunimensä – translain olisi luontevaa olla linjassa tämän kanssa. 

Arvoisa puhemies,

Käsittelyssä oleva kansalaisaloite on erinomainen aloite ihmisoikeusloukkauksen korjaamiseksi. Kansalaisaloitteessa esitetty lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksen poisto, juridisen sukupuolen vahvistaminen ilmoitusmenettelyllä (ilman lääketieteellisen diagnoosin vaatimusta), transrekisterin lakkauttaminen ja lasten oikeuksien turvaaminen sukupuolen juridisen vahvistamisessa porrastetusti, eivät ole liikaa vaadittu ihmisoikeudet turvaavassa valtiossa.

Kiitän kansalaisaloitteen tekijöitä aloitteesta ja kannatan siinä esitettyjä vaatimuksia lämpimästi ja toivon hallitukselta asian suhteen pikaisia toimia.

Puheenvuoro eduskunnan käydessä lähetekeskustelua Oikeus olla -kansalaisaloitteesta, 11.11.2021