Miehiä syrjivä asevelvollisuus uudistettava

Suomen ainoastaan miehiä koskeva asevelvollisuusjärjestelmä on epäoikeudenmukainen ja sotii Suomen lainsäädäntöä ja YK:n ihmisoikeuskomitean ohjeistusta vastaan.

Sekä Suomen perustuslaki että tasa-arvolaki kieltävät ihmisten asettamisen eri asemaan sukupuolen perusteella. Kuitenkin ainoastaan miehet ovat pakotettuja suorittamaan asevelvollisuuden vankeus- tai valvontarangaistuksen uhalla, mikä on sukupuoleen kohdistuvaa rakenteellista syrjintää. Nykyinen kaksijakoiseen sukupuolikäsitykseen perustuva järjestelmä on ongelmallinen myös muunsukupuolisten henkilöiden kannalta.

Asevelvollisuuteen liittyy myös muita ihmisoikeusongelmia. YK:n ihmisoikeuskomitea on huomauttanut, ettei siviilipalveluksen pidä olla rangaistuksenomainen vaihtoehto varusmiespalvelukselle. Kuitenkin siviilipalveluksen kaksinkertainen kesto varusmiespalvelukseen nähden tekee siitä käytännössä rangaistuksen. Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International pitää vankeus- tai valvontarangaistuksen saaneita totaalikieltäytyjiä mielipidevankeina.

Hallitus asetti vuoden 2020 maaliskuussa parlamentaarisen komitean selvittämään asevelvollisuuden uudistamista muun muassa kansalaisten yhdenvertaisuuden näkökulmasta.

Vasemmistoliiton mielestä Suomen asevelvollisuusjärjestelmää on uudistettava lähtökohtana perustuslakiin kirjattu maanpuolustusvelvollisuus, joka koskee kaikkia sukupuolia yhdenvertaisesti. Kansalaisille on oltava tarjolla laajempaan valinnanvapauteen perustuen sopivia ja mielekkäitä osallistumisen muotoja. Maanpuolustusvelvollisuutta olisi mielestäni myös mahdollista kehittää vastaamaan nykyistä paremmin uudenlaisiin turvallisuusuhkiin, kuten pandemioihin, ympäristökatastrofeihin tai kyberhyökkäyksiin.

Onkin aika tuoda Suomen asevelvollisuus 2020-luvulle ja uudistaa sitä yhdenvertaisempaan ja nykymaailmaan sopivampaan suuntaan. Maanpuolustuksen pitää perustua pakon ja rangaistuksen pelon sijaan kansalaisten haluun osallistua yhteisvastuuseen. Myös siviilipalveluksen kestoa on lyhennettävä varusmiespalveluksen miehistön tehtäviin johtavan koulutuksen yleisimmän keston mittaiseksi ja aseistakieltäytymisen vankeus- ja valvontarangaistavuus poistettava.