Vesi on ihmisoikeus!

Arvoisa puhemies,

On huolestuttavaa, että joudumme ylipäätään käymään keskustelua siitä, voiko vesihuoltoa edes osin luovuttaa yksityiselle sektorille ja näin markkinaehtoistaa. Vesi on ihmisoikeus ja meille kaikille jokapäiväinen välttämättömyys, ja on elintärkeää, että se myös pysyy yhteisessä omistuksessa markkinalogiikan ulottumattomissa. Olen kuitenkin iloinen siitä, että kansalaiset ovat valveutuneita ja aktiivisia ja tahtovat laittaa lopun tälle kehitykselle ennen kuin se ehtii Suomessa alkaakaan. Olen myös iloinen siitä, että täällä salissa yli puoluerajojen halutaan estää vesihuollon yksityistäminen. Kansalaisaloitteen innostamana jätin itse helmikuussa vesihuollon yksityistämisen estämisestä toimenpidealoitteen eduskunnalle.

Jyväskylän kaupungin alkuvuotinen päätös selvittää omistuksessaan olevan Alva-vesiyhtiön myyntiä on huolestuttava avaus. Vaikka selvitys keskeytettiin asiasta nousseen kohun myötä, meidän lainsäätäjinä on pystyttävä varautumaan vastaavanlaisiin avauksiin ja luotava toimintaympäristö, jossa vesi säilyy jatkossakin meidän kaikkien yhteisenä omaisuutena. Suomen laki ei tällä hetkellä aseta yksityisomistukselle vesihuollossa rajoituksia. Tähän ei ole aiemmin ollut tarvetta, mutta Jyväskylän tapaus osoittaa, että asia on otettava käsittelyyn myös meillä. Jyväskylän lisäksi vesihuollon myynti on jo noussut keskusteluun myös muualla Suomessa.

Arvoisa puhemies,

Vesihuollon yksityistämisen perusongelma on se, että kilpailevaa vesihuoltoverkostoa ei ole taloudellisesti järkevää vetää olemassa olevan rinnalle, joten kilpailua ei synny. Kun yksityisen omistajan tavoitteena on tuottaa voittoa, tämä monopoliasema johtaa helposti hintojen korotuksiin ja palveluiden heikkenemiseen. Sähköverkkojen myynti Carunalle ja siitä seuranneet sähkön siirtohintojen korotukset ovat Suomessa tuore esimerkki luonnollisen monopolin yksityistämiseen liittyvistä ongelmista. Olen iloinen siitä, että täällä salissa on vedottu siihen, ettei vesihuollolle haluta samaa kohtaloa kuin Carunalle. Haluaisin kuitenkin muistuttaa, että vuonna 2013 Caruna-kauppoja vastusti ainoastaan Vasemmistoliiton edustaja Paavo Arhinmäki valtioneuvoston talouspoliittisessa valiokunnassa. 

Kansainväliset esimerkit kertovat huolestuttavaa kieltä vesihuollon yksityistämisestä. Berliinissä ja Pariisissa yksityistäminen johti mittaviin asiakasmaksujen korotuksiin, ja siellä onkin jo palautettu vesihuolto julkiseen hallintaan.

Arvoisa puhemies,

Myös Suomessa meidän on otettava oppia kansainvälisistä epäonnistumisista jo etukäteen eikä kantapään kautta. Vesihuolto on luonnollinen monopoli, eikä perusoikeudella saa tehdä bisnestä.

Puheenvuoro eduskunnan lähetekeskustelussa Vesi on meidän -kansalaisaloitteeseen liittyen 17.9.2020