Lisää liksaa, p-kele!

Hyvät ystävät ja toverit,

On taas työväenjuhlan aika. Kun on viime viikot seurannut sitä, kuinka naisvaltaiset alat taistelevat hoitajien johdolla paremman palkkauksen ja inhimillisempien työolojen puolesta, on voinut kuin ihmetellä sitä valitusta, että on väärä aika lakkoilla. Niin, aina kun on kyse naisvaltaisten alojen työtaistelusta, tuntuu olevan väärä ajankohta.

Työntekijöiden hyvät työolot, riittävä palkka ja työstä annettu arvostus eivät edelleenkään tule vaatimatta. Tulevatko vaatimalla, jää nähtäväksi.

On aika, että kaikki työntekijät saavat työstä ansaitsemaansa arvostusta, riittävän palkan ja työolot.

Myös hoitajat ansaitsevat riittävän palkan – vaikka työ olisi kutsumus, vaikka rahat olisi vaikea löytää. Kaikki julkisen sektorin naisvaltaiset alat ansaitsevat palkan, jolla tulee toimeen. Siksi vasemmistoliitto kannattaa julkisen sektorin palkkaohjelmaa ja on sitä mieltä, että tähän on myös löydyttävä rahat.  

Tasa-arvoiset hyvinvointipalvelut ovat hyvinvointivaltion perusta. Hyvinvointivaltiossa ei tarvitse pelätä, että oma ja perheen varallisuus romahtaa, jos sairastuu, vaan jokainen saa asianmukaista hoitoa lompakon paksuudesta riippumatta. Hyvinvointivaltiossa niin lapsista kuin vanhuksista pidetään huolta.

Joskus on kuullut sanottavan, että matalapalkka-aloilla työskentelevät ihmiset ovat henkisesti niin väsyneitä, etteivät jaksa nousta puolustamaan omia etujaan, vaan tyytyvät kohtaloonsa. Tähän on yhteiskunnassamme totuttu. Ehkä siksi ollaankin nyt yllättyneitä siitä päämäärätietoisuudesta, jolla naisvaltaiset alat ovat lähteneet puolustamaan oikeuksiaan.

Olemme nähneet tänä keväänä järjestäytymisen voiman. Ilman työntekijöiden laajaa järjestäytymistä, olisi hankala asettaa painetta työnantajiin nyt nähdyllä voimalla.

Hoitajat ovat hyvinvointivaltiomme peruskivi. Heihin voimme tukeutua elämän eri vaiheissa, syntymästä ihmisen viimeisiin hetkiin. He tekevät aivan äärimmäisen tärkeää työtä. Nyt on aika kuulla hoitajia. Meidän on turvattava hoitajien palkat ja työolot hoitajien takia – ja hyvinvointivaltiomme takia.

Hyvät ystävät ja toverit,

Kysymys on sukupuolittunut. Puhutaan ”naisvaltaisista” aloista, koska työtä tekevät pääosin naiset – mutta valtaa naisilla ei ole.  

Sosiaali- ja terveyssektori, palvelualat, keittiötyö, siivousala ovat kaikki matalapalkkaisia naisvaltaisia aloja.

Naiset tekevät päivät, usein myös illat ja viikonloput, raskasta, matalasti palkattua työtä. Tämän jälkeen he usein myös hoitavat kodin ja lapset, hoivaavat vanhempiaan, joskus appivanhempiaankin. Konkreettisen työn lisäksi, he kantavat huolta läheistensä jaksamisesta. Tämä metatyökin vie voimia, mutta siitä puhutaan harvoin. 

Tämä naisten elämän aikana tehty näkymätön työ perheen ja kodin eteen, näkyy myös palkkapussissa. Kun palkkakertymää ei saada kasvatettua uran aikana, myös eläkekertymä jää pieneksi. Vanhuusköyhyys koskee varsinkin naisia.

Selvitysten mukaan koulutuksen ja ammattien sukupuolen mukainen jako on pysynyt samanlaisena Suomessa viimeisten 30 vuoden aikana. Yhteiskunnassamme on vallalla edelleen sitkeä myytti “naisten ja miesten töistä”, joka siirtyy uusille sukupolville kasvatuksen, median ja koulutuksen mukana.

Naiset tekevät myös tuplasti enemmän osa-aikatyötä miehiin verrattuna, kun lasten ja vanhempien hoiva vie työelämältä aikaa. Edelleen lähes kaikki, jotka tekivät osa-aikatyötä lasten tai läheisten hoidon vuoksi, olivat naisia.

Kysymys on myös luokkakysymys – matalasti koulutetut tekevät enemmän osa-aikatyötä kuin korkeakoulutetut. Suomessa on paljon vastentahtoista osa-aikatyötä, varsinkin naisvaltaisilla aloilla. Selvitysten mukaan moni haluaisi työskennellä kokopäiväisesti mutta kokoaikatyön puute johtaa osa-aikatyöhön. 

Meidän tulisi edistää naisten palkkausta ja löytää ratkaisuja muun elämän ja työn yhdistämiseen. Meidän tulee vastata matalapalkkauksen aiheuttamiin toimeentulo-ongelmiin työiässä sekä eläkkeellä.

Nyt, kun Venäjän hyökkäyssota on yhä kasvattanut asumisen, ruuan ja kulkemisen kustannuksia vauhdilla, on yhä tärkeämpää, että jokaiselle elämiseen riittävä toimeentulo on turvattu.

Hyvät ystävät ja toverit,

Työelämä on murroksessa. Työmarkkinat on murroksessa. 

Olemme nähneet, kuinka metsä- ja teknologiateollisuuden työnantajat ovat irtautuneet työmarkkinoiden pelisäännöistä irtautuessaan valtakunnallisista työehtosopimuksista. On surullista, että järjestelmäämme on lähdetty romuttamaan.

Teollisuusliiton Riku Aalto totesi perjantaina, että Suomalaisia uhkaa ”köyhtymisen tie”. Hänen mukaansa palkansaajien ostovoiman heikkeneminen on paisumassa yhteiskunnalliseksi ongelmaksi, joka on ratkaistava.

Työntekijöiden järjestäytyminen on siis tärkeämpää kuin aikoihin. Lakko-oikeus kuuluu järjestäytymisvapauteen ja on työntekijöiden keskeinen perusoikeus, vaikka lakko-oikeuden rajoja on koeteltu viime viikkoina. Vasemmistoliitto on seissyt hoitajien rinnalla lakon aikana ja todennut useaan otteeseen, että valmisteltuja pakkolakeja ei tulla hyväksymään. 

Vasemmistoliitto seisoo aina työntekijöiden oikeuksien puolella! 

Hyvät ystävät ja toverit,

Tarvitsemme ratkaisuja murroksessa olevan työelämän ja sitä koskevan epätasa-arvon ratkaisemiseen.

Meidän tulee myös nähdä rohkeasti eteenpäin. Minkälainen on tulevaisuuden työelämä. Onko se sellaista, jossa työtä tehdään, koska siitä saa riittävän ansion, arvostusta, onnistumisen tunteita, sisältöä, kutsumuksen, voi auttaa muita, voi viedä yhteiskuntaa eteenpäin? 

Onko tulevaisuuden työelämä tasa-arvoinen? Sellainen, jossa läheisiään voi hoitaa työn ohella ilman köyhyyden riskiä? Vasemmistoliiton pitkään ajama perustulo toisi osaltaan ratkaisuja monen arkeen. 

Naisvaltaisten alojen pienipalkkaisuus selittyy edelleen kuitenkin sillä perimmäisellä syyllä, että poliittinen ja taloudellinen valta jakautuvat yhteiskunnassa epätasa-arvoisesti. Yhteiskunnan johtopaikat ovat edelleen miesvaltaisia, mikä johtaa vallan käyttöön myös työstä ansaitun arvostuksen ja palkan osalta. Meidän on siis tehtävä yhteiskunnastamme aidosti tasa-arvoinen niin, että valta ei kasaannu yhteiskunnassamme sukupuolen perusteella. Meidän on pidettävä huoli siitä, että poliittista ja taloudellista valtaa käyttävät osoittavat naisvaltaisille aloille arvostusta, myös konkreettisissa teoissa – palkankorotuksina ja työolojen parantamisena

Me voimme määritellä yhteiskuntamme tasa-arvon suunnan, me voimme määritellä tulevaisuuden työelämän suunnan. Tähän tasa-arvotyöhön tarvitsemme kaikkia sukupuolesta riippumatta. Työelämän tasa-arvon edistäminen ja matalapalkka-alojen palkkojen parantaminen ei saa olla vain naisten ja naisvaltaisten ammattijärjestöjen vastuulla, vaan kaikkien, myös miesten on korotettava ääntään.

Tasa-arvo ei ole nollasummapeliä, se ei ole keneltäkään pois, vaan mahdollistaa sen, että kaikki voivat tässä yhteiskunnassa toteuttaa täyttä potentiaaliaan.  

Hyvää vappua!

Vappupuhe, Hyvinkään Jussintorilla, 1.5.2022