HOK-ELANNON lopetettava tuotteiden osto miehitetyiltä alueilta

Edustajistoaloite/HOK-ELANTO

Me allekirjoittaneet ehdotamme, että HOK-Elanto lopettaa tuotteiden ottamisen myyntiin sotilasmiehityksen alla olevilta alueilta, missä sotilasmiehitykseen liittyy ihmisoikeusloukkauksia tai humanitaarisen oikeuden loukkauksia taikka alueen luonnonvarojen ryöstämistä. Tämä koskisi vain miehittäjän tuontia, ei miehityksen alla elävän väestön. 

Ihmisoikeusjärjestöjen Amnesty International ja Human Rights Watch mukaan tuonti tällaisilta alueilta pitäisi lopettaa, koska se rikkoo kansainvälistä oikeutta ja edistää ihmisoikeusloukkauksia. 

Näitä alueita ovat ainakin Israelin miehittämä Länsiranta (mukaan lukien Itä-Jerusalem) ja Golanin kukkulat, Marokon miehittämä Länsi-Sahara, Turkin miehittämä Pohjois-Syyria ja Venäjän miehittämä Krim ja muut Ukrainan alueet. Israelin ja Marokon miehittämiltä alueilta tuodaan Suomeen elintarvikkeita. 

EU-tuomioistuimen ja Suomen ulkoministeriön linjauksen mukaan Israelin miehitetyiltä alueilta tulevat tuotteet pitää merkitä asianmukaisesti. Ne on siis heti tunnistettavissa. Näiden alueiden osalta muun muassa Kansainvälinen tuomioistuin, Euroopan unionin tuomioistuin ja Euroopan komissio ovat todenneet miehityksen rikkovan sodan oikeussääntöjä ja siviilien asemaa miehitetyillä alueilla koskevia Geneven sopimuksia. Sen sijaan Marokon miehittämästään Länsi-Saharasta tuomia tuotteita ei usein ole merkitty asianmukaisesti. Esimerkiksi Pirkka-tomaatteja tuodaan Länsi-Saharasta ja niiden alkuperäksi merkitään Marokko. HOK-Elannon vastuullisuuslinjaus korostaa tuotteiden jäljitettävyyden ja alkuperän tuntemisen tärkeyttä, joten HOK-Elannon pitäisi vaatia tavarantoimittajia merkitsemään Länsi-Saharasta peräisin olevien tuotteiden alkuperä oikein. 

Myös S-Ryhmän vastuullisuuslinjauksessa linjataan, että kerromme ”tuotteiden ja niiden pääraaka-aineen alkuperän, jotta ihmisoikeuksien toteutumista voi seurata”, ja että olemme ”sitoutuneet kunnioittamaan kaikkia kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia ja edistämään niiden toteutumista omassa toiminnassamme. Odotamme sitä myös yhteistyökumppaneiltamme”.

Tuotteiden hankkiminen kansainvälisen oikeuden vastaisesti miehitetyiltä alueilta ja kauppa miehittäjävaltioiden kanssa edistää ja pitää yllä näillä alueilla tapahtuvia kansainvälisen oikeuden loukkauksia, ja merkittävänä toimijana HOK-Elannon valinnoilla on tässä suuri vaikutus ja painoarvo.

Helsingissä, 26.4.2022