Helsinki tyrmäsi hallituksen valinnanvapausesityksen

Nyt käsiteltävänä oleva kaupunginhallituksen esitys lausunnoksi hallituksen soten valinnanvapausesitykseen on erittäin kriittinen, se on suorastaan totaalinen tyrmäys. Tämä on todella merkittävä asia. Hallituksen valinnanvapausesitys on Suomen historiassa aivan ennennäkemätön yritys markkinaehtoistaa sote-palvelut ja avata ne yksityisten yritysten ja ennen kaikkea ylikansallisten suurten sote-yritysten vapaaksi temmellyskentäksi.

Valinnanvapaus on tehokas iskulause – kaikki meistä haluavat lisää mahdollisuuksia valita, kaikki meistä pyrkivät tavoittelemaan vapautta. Hallituksen valinnanvapausmallissa on kuitenkin kyse yritysten vapaudesta voittoon, ei yksilön vapaudesta saada laadukasta hoitoa. Surullisinta koko hallituksen sote-esityksessä on, että sen alkuperäiset tavoitteet hoidon saavutettavuuden ja integraation lisäämisestä ovat kauan aikaa sitten unohtuneet, saatikka eriarvoisuuden vähentäminen ja terveyserojen kaventaminen. Lisäksi lukuisten eri asiantuntijoiden mukaan hallituksen valinnanvapausesitys johtaisi massiiviseen kustannusten nousuun.

On tärkeä muistaa, miten valinnanvapausmalli ui sote-esitykseen. Keskusta sai alun perin maakuntamallin, ja kokoomus valinnanvapausmallin. Tämä kahtiajako tulee ilmi myös valtaosassa niitä käsittelyitä, joissa nyt käsillä oleva valinnanvapausesitys on eri puolella Suomea ollut: Kokoomus on jäänyt harvinaisen yksin puolustamaan hallituksen valinnanvapausesitystä. Niin myös Helsingin kaupunginhallituksessa, jossa kokoomuksen esittämä vastaesitys hävisi 5-10.

Valinnanvapausesityksen yksi suurimpia ongelmia, mistä on puhuttu vielä melko vähän on, on se miten se tulee kustannuspaineiden takia korottamaan asiakasmaksuja ja kuinka tämä kustannusnousu tulee kohdistumaan ennen kaikkea pienituloisten kannettavaksi. Nykyjärjestelmän suurin epäkohta on se, että sairastaminen on suhteettoman kallista pienituloisille ja paljon sairastaville. Tällä hetkellä asiakasmaksuja maksetaan toimeentulotuesta ja yhä useammat joutuvat ulosottoon juuri asiakasmaksujen vuoksi. Asiakasmaksut ovat eriarvoisuusnäkökulmastakin kaiken a ja o. Merkittävää on, että nyt esitetty hallituksen valinnanvapausmalli tulee madaltamaan asiakasmaksuja niiden osalta joilla jo nyt menee hyvin, ja korotus tulee tuntumaan heikoimmassa asemassa olevien kohdalla. Tämä puolestaan kasvattaa hyvin- ja terveyseroja merkittävästi.

Hallituksen valinnanvapausesitys on siitä poikkeuksellinen, että tieteentekijät kautta Suomen ovat samoilla linjoilla ja yksimielisiä, että esitys on surkea, vaillinainen ja tulee kasvattamaan niin kustannus- kuin hyvinvointi- ja terveyseroja ja romuttamaan maailmanlaajuisestikin korkealaatuisen erikoissairaanhoidon. Merkittävää on, että maan hallitus on tähän mennessä ohittanut tieteentekijöiden kritiikin olankohautuksella.

Valinnanvapausesityksessä on siten kyse yksin ja ainoastaan poliittisesta arvovalinnasta!

(Puheenvuoro Helsingin kaupunginvaltuustossa 13.12.2017)