Helsingillä on vastuu sisällissodan muistamisessa

26.1. tulee kuluneeksi 100 vuotta sisällissodan puhkeamisesta. Sisällissota on yksi Suomen historian traagisimpia koettelemuksia. Sisällissota koetteli myös helsinkiläisiä raa’alla tavalla, ja tähän liittyvää tietoa on koonnut ansiokkaasti myös täällä valtuustossa istuva varavaltuutettu Jarmo Nieminen, joka johti Helsingin sotasurmat -hanketta. Tuon hankkeen mukaan Suomenlinnan punavankileireillä kuoli 1554, joista valtaosa haudattiin Santahaminan joukkohautaan. Kaikkiaan Helsingin vankileireillä menehtyi noin 1 600 punaista.

Viime toukokuussa Yrjö Hakanen jätti aloitteen, jonka mukaan kaupungin toivotaan vastaavan menehtyneiden omaisten pitkään vireillä olleeseen toivomukseen että vainajien nimet saatettaisiin Santahaminan joukkohaudan yhteyteen. Aloitteessa ehdotetaan että muistamisen voisi hoitaa esimerkiksi digitaalisen muistotaulun avulla. Samassa yhteydessä esitetään digitaalista karttapalvelua, joissa kerrotaan 1918 tapahtumista ja ihmisten edesottamuksista sisällissodan keskellä Helsingissä.

Uusin täällä nyt saman hyvin maltillisen esityksen, jonka tein kaupunginhallituksessa. Esitys löytyy sähköisestä järjestelmästä pontena. Kasvavien sukupolvienkin näkökulmasta on tärkeää, että sisällissodan tragediaa käsitellään rauhallisesti, kunnioittavasti ja pohditaan mitä tapahtui ja miksi –  myös paikallisympäristöjen näkökulmasta. Helsingillä on tässä muistamistyössä ihan oma vastuunsa. Pyysinkin maanantain kaupunginhallituksen yhteydessä virkamiesjohdolta listausta kaikista niistä sisällissotaan liittyvistä tapahtumista, joissa Helsinki tavalla tai toisella on mukana. Olisin iloinen jos tämä tieto kerrottaisiin täällä valtuustossa tänään.

Ponsiesitys:
”Kaupunginvaltuusto esittää, että selvitetään mahdollisuudet edistää aloitteessa esitettyä joukkohaudan vainajien nimien esille saamista yhteistyössä puolustusvoimien, Santahamina-seuran ja mahdollisten muiden kumppaneiden kanssa osana muistovuoden toteutusta. Esimerkiksi kaupunginmuseo, kaupungin historiatoimikunta ja tietokeskus voisivat olla kaupungin puolelta mukana tällaisen yhteistyöhankkeen selvittämisessä.

Aloitteessa mainitut tiedot 1918 Helsingin punavankileireillä menehtyneistä ja Santahaminan joukkohautaan haudatuista on selvitetty Helsingin sotasurmat -tutkimuksessa, joka toteutettiin yhteistyössä Helsingin tietokeskuksen, Työväen arkiston, Kansan Arkiston ja puolustusvoimien kanssa. Nämä tiedot ovat olemassa sähköisesti ja voidaan melko pienin kustannuksin saada esille esimerkiksi Santahaminan hautapaikan yhteyteen liittyvällä verkkojulkaisulla. Verkkojulkaisu voisi olla käytettävissä myös kaupunginmuseon ja Suomenlinna-museon näyttelyissä osana koko muistovuoden suunnittelua.”

(Puheenvuoro valtuustossa 17.1.2018, ponsi hyväksyttiin äänin 72-3).