Eduskunnan tulee vastustaa äärioikeistoa sen kaikissa muodoissa

Arvoisa puhemies, 

Kaksi vuotta sitten tein täällä eduskunnassa keskustelualoitteen äärioikeiston uhasta yhdessä vihreiden, sosiaalidemokraattien, rkp:n, keskustan ja kokoomuksen edustajien kanssa. Tuo keskustelualoite tehtiin Capitol-hyökkäyksen jälkimainingeissa. Me olimme huolestuneita myös vastaavasta äärioikeiston noususta Suomessa. 

Arvoisa puhemies, 

Emme ole Suomessa turvassa äärioikeiston uhalta. Jos ette usko minua, uskokaa Suojelupoliisia. Suojelupoliisi on arvioinut äärioikeistolaisen terrorismin uhan voimistuneen Suomessa. Suojelupoliisi on tunnistanut äärioikeistolaisia toimijoita, joilla on kyky ja motivaatio terrori-iskun toteuttamiseen, ja sillä on viitteitä konkreettisesta iskun valmistelusta. Jo vuonna 2020 julkaistussa kansallisen turvallisuuden katsauksessa todettiin äärioikeistolaista ideologiaa kannattavien yksittäisten henkilöiden ja pienryhmien muodostavan suurimman terrorismin uhan Suomessa radikaali-islamismin ohella.

Länsimaissa uhrimäärän maksimoimiseen pyrkivät äärioikeistolaiset terrori-iskuhankkeet ovat lisääntyneet viimeisten vuosien aikana. 

Äärioikeistolaiseen ajatteluun nojaavien iskujen taustalla on esimerkiksi islaminvastaisuutta, antisemitismiä ja maahanmuuttovastaisuutta. Uutta on, että Suojelupoliisi on havainnut väestönvaihtoteoriaan nojautuvien näkemysten korostuneen äärioikeistolaisissa terrori-iskuissa. Väestönvaihto on salaliittoteoria, jonka mukaan maahanmuutto ja monikulttuurisuus muodostavat konkreettisen uhan länsimaiselle valkoiselle väestölle. Se on ajattelutapa, jolle löytyy kannatusta myös maamme hallituksessa. 

Arvoisa puhemies, 

Äärioikeistolaisten ajatusten kannattaminen, tämän liikkeen tilaisuudessa esiintyminen ja äärioikeistolaisten ajatusten levittäminen osana suomalaista poliittista järjestelmää, ei ole leikin asia. Se ei ole vitsi. Radikaalioikeisto nimenomaan pyrkii venyttämään normaliuden rajoja esittämällä, että kyse olisi huumorista. Kyse on kaksoisviestinnästä. Näin puhuja pyrkii tietoisesti lisäämään äärioikeistolaista ajattelutapaa. Juuri tästä on myös ministeri Junnilan tapauksessa kyse, kun hän on vitsaillut uusnatsien termistöllä ja esiintynyt uusnatsien kanssa samoissa tilaisuuksissa. 

Arvoisa puhemies, 

Valtioneuvoston jäsenillä ei tule olla yhteyttä äärioikeistolaiseen liikehdintään. On käsittämätöntä, että vuonna 2023 joutuu sanomaan tällaisen itsestäänselvyyden ääneen tässä salissa.   

Meidän tulee vastustaa äärioikeistoa sen kaikissa muodoissa, ei vasta sitten kun kyseessä on kansainvälinen mainehaitta. Kyse on oman demokraattisen järjestelmämme suojelemisesta. Kyse on meidän jokaisen ihmisarvon suojelemisesta.  

Arvoisa puhemies, 

Suojelupoliisin mukaan äärioikeiston kansainvälinen verkkoympäristö on merkittävä kasvualusta ideologian levittämiselle ja radikalisoitumiselle. Valtioneuvoston oman selvityksen mukaan äärioikeistolaisessa ja maahanmuuttovastaisessa keskustelussa puhe on tutkimuksen mukaan graafisinta, rajuinta ja kohdistuu lähes aina siviileihin.

Äärioikeistolaisten liikkeiden, kuten Pohjoismaisen vastarintaliikkeen (PVL), toimintaan on puututtu viranomaistaholta kun viimeisimpänä korkein oikeus määräsi järjestön lakkautettavaksi. PVL oli vallankumouksellinen ja militantti ääriliike, jonka tavoitteena oli kansallissosialistinen pohjoismainen valtio, ja jonka toiminnalle oli keskeistä ulkomaalaisten ja ei-valkoisten esittäminen uhkina. Järjestön aktiivien toiminta ei kuitenkaan lakannut oikeuden päätökseen: kielletty toiminta jatkuu tällä hetkellä mm. Kohti vapautta -, Suomalaisapu-, Kansallismielisten liittouma– ja Soldiers of Odin -yhdistysten sekä Partisaani-verkkosivuston nimissä. 

Arvoisa puhemies, 

Lain katveessa toimivien liikkeiden lisäksi ihmisoikeuksien vastaisilla äärioikeistolaisilla toimijoilla on pyrkimyksiä päästä osaksi demokraattista järjestelmää, kuten Sinimusta liike, joka pääsi puoluerekisteriin okeusministeriön vaadittua puolueen ohjelmaan korjauksia. Tutkijat kuvailevat liikkeen tammikuussa julkaistua ohjelmaa fasistiseksi, rasistiseksi ja demokratian vastaiseksi ja liikettä ääriliikkeeksi. Ohjelmassa muun muassa esitetään etnistä rekisteriä, jonka perusteella kansalaisoikeudet taattaisiin vain niille, joiden perimästä suurin osa juontaa juurensa itämerensuomalaisiin kantaheimoihin. Yhtymäkohtia ohjelmassa on löydetty niin 1930-luvulla toimineen Isänmaallisen kansanliikkeen kuin Saksan kansallissosialistisen työväenpuolueenkin (NSADP) ohjelmiin. Puolueen riveissä nähtiinkin lukuisia kielletyn PVL-järjestön aktiiveja viime eduskuntavaaleissa.

Arvoisa puhemies, 

Historiasta tiedämme, ettei vihaa lietsoville ja yhtäläiset ihmisoikeudet kieltäville ryhmille pidä antaa tilaa näennäisen tasapuolisuuden nimissä, sillä lisääntyneet toimintamahdollisuudet ja näkyvyys voivat ennen pitkää johtaa ihmisoikeuksien vastaisen puheen ja toiminnan normalisoitumiseen. Lainsäätäjinä me kansanedustajat olemme erityisessä vastuussa oikeusvaltion puolustamisessa. On pohdittava, millaisin konkreettisin keinoin lainsäädäntöämme on uudistettava vähemmistöjen suojelemiseksi, maalittamiseen puuttumiseksi ja äärioikeiston uhkaan varautumiseksi. Meidän ei myöskään tule antaa omissa puheissamme tai toiminnassamme vaaralliselle äärioikeistolaiselle jattelulle minkäänlaista tilaa.

Tämän vuoksi kannatan edustaja Holopaisen aiemmin tässä keskustelussa tekemää epäluottamusesitystä ministeri Junnilaa kohtaan. 

Puheenvuoro eduskunnan täysitunnossa 27.6.2023.