Ihmisoikeuksia puolustetaan kaikissa yhteiskunnallisessa olosuhteissa

Sitaatti

Hyvvät valtuutetut,

Ihmisoikeuksia ja ihmisarvoista elämää on uskallettava puolustaa varsinkin silloin kun niitä kyseenalaistetaan kaikkein eniten. Ihmisoikeudet ovat asia, jonka suhteen ei tehdä kompromisseja minkään yhteiskunnallisen tilanteen vallitessa. Paineen ja pelon edessä ei anneta periksi. Tässä aloitteessa on kyse demokratian perusteista ja ennen kaikkea sen arvopohjasta. Paperittomat ovat jo Suomessa, he ovat olleet Helsingissä jo ennen syksyä 2015.

Tämä aloite on jatkoa sille työlle, jota Helsingin valtuustossa on paperittomien eteen tehty jo pitkään. Tämä aloite on valmisteltu huolellisesti sekä paperittomia kuullen että heidän parissaan toimivien ammattilaisten kanssa. Sote-lautakunta muokkasi aloitevastausta samoin huolellisesti konsultoiden eri asiantuntijoita, kuten terveysalan ammattilaisia ja oikeusoppineita ja se pohjaa myös THL:n suosituksiin paperittomien palveluiden suhteen. Aloite on myös sulassa sovussa Jussi Pajusen asettaman työryhmän kanssa ja molemmat tukevat toinen toisiaan. Kaupunginhallituksen esitys on siis osa tuon työryhmän työtä, ja valmisteltavaa riittää tämänkin jälkeen.

Mistä kaupunginhallituksen esityksessä sitten on kyse?

Kaupunginhallituksen esitys linjaa, että Helsinki seuraa muita eurooppalaisia kaupunkeja turvatessaan paperittomien välttämättömät palvelut. Ruotsi linjasi näin jo 2013. Tällä hetkellä Helsingin ongelmana on ollut, että se antaa paperittomille pelkästään kiireellistä hoitoa, eli käytännössä päivystyspoliklinikoilla annettavaa hoitoa, mutta pitkäaikaissairauksien seurantaa ja lääkitystä ei ole tarjottu. Tämän vuoksi esim. diabetespotilaita on mennyt huonoon kuntoon ja he ovat tarvinneet kallista hoitoa päivystyksissä ja vuodeosastoilla. Edullisemmaksi tulisi järjestää asianmukainen seuranta ja hoitaa lääkitys, jotta taudit eivät pahenisi.

Tämä on terveyspoliittisesti vain järkevää. Myös kansainväliset tutkimukset osoittavat, että paperittomien hoidon rajoittaminen ei tuo kustannussäästöjä, päinvastoin nostavat kokonaiskustannuksia. Jatka lukemista