Oikeus elämään ja työtaisteluoikeus

Olemme Vasemmistoliitossa korostaneet kuluneen viikon aikana tätä viestiä useaan kertaan hoitajien ahdinkoon liittyen: kun sopimus on neuvottelupöydässä löydetty, on hallituksen vastuulla löytää siihen tarvittavat rahat. Sosiaali- ja terveysalan ongelmat on korjattavissa. Se vaatii resursseja, mm. työhyvinvoinnin korjaamista, puuttumista johtamiseen – mutta se on myös ja ennen kaikkea palkkakysymys. 

Eduskunnan tänään hyväksymällä suojelutyölailla ei hoiva-alan ongelmia ratkaista. Sillä ei ratkaista palkkatasoa. Toivon itse, ettei kyseistä lakia koskaan sovellettaisi. Väliaikaisen lainsäädännön sijasta on tulevaisuudessa käynnistettävä selvitys siitä, miten suojelutyön tarkat kriteerit saadaan osaksi yleistä lainsäädäntöä.

Miten tähän pattitilanteeseen on tultu?

Sote-alan ahdinko ei ole tapahtunut yhtäkkiä. Hoitajien työehdot ja palkkaus on jäänyt jälkeen vuosien ja vuosien ajan. Koko sote-alaa vaivaa krooninen resurssivaje. Kunnissa tämä on näkynyt erityisen karusti. Heikkojen työolojen, palkkauksen ja epäeettisten työskentelyolosuhteiden takia työntekijäpula on vain pahentunut. 

Neuvotteluita on käyty keväästä asti. Kun sopua ei ole syntynyt, hoitajaliitot ovat vauhdittaneet sovun syntymistä uhkaamalla lakoilla ja joukkoirtisanomisilla. Keväällä esitettiin ensimmäisen kerran potilasturvallisuuslakia. Vasemmistoliitto vastusti aikeita, sillä koimme sen tarpeettomana tilanteessa, jossa suojelutyötä tarjottiin. Korostimme sen sijaan palkkaohjelman tarpeellisuutta. 

Tilanne kärjistyi syksyllä. Nyt liitot ilmoittivat, että muutaman päivän mittaiset lakot kohdistettaisiin tehohoitoon ja kotihoitoon – toimintoihin, joissa on erityisen haavoittuvassa asemassa olevia potilaita. Alkoi suojelutyölain valmistelu. Suojelutyölain tarkoitus oli suojella ihmishenkiä edellyttämällä neuvotteluilta suojelutyötä silloin, kun työtaistelutoimet kohdistetaan niin, että terveys vaarantuisi vakavalla tavalla ja potilaiden henki olisi uhattuna. 

Alkutilanne oli kuitenkin se, että ensimmäinen versio suojelutyölakiesityksestä oli hyvin kiireellisesti ja hätiköidysti tehty. Esimerkiksi esitys oli perusoikeusrajoitusten suhteen liian löyhä, soveltamisalat liian laajat ja viranomaisten valtuudet puuttua työtaisteluoikeuksiin kohtuuttomat. Vasemmistoliitto sai kuitenkin valmisteluvaiheessa muun muassa soveltamiskynnystä nostettua ja soveltamisalaa kavennettua huomattavasti monien muiden muutosten lisäksi. 

Me vasemmistoliitossa näimme, että olisi tehtävä myös eduskunnassa kaikki mahdollinen, jotta työntekijöiden oikeuksia rajoitettaisiin mahdollisimman vähän. Tiedotimme Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän kanssa yhdessä viikko sitten, että tunnistamme, että Valtioneuvoston jäsenillä on perustuslain mukainen oikeudellinen velvollisuus saattaa eduskuntaan lakiesitys, joka turvaa välittömässä hengenvaarassa ja vakavassa terveydenvaarassa olevien potilaiden hengen teho-osastoilla, mikäli suojelutyöstä ei suostuta neuvottelemaan lakon aikana. Viestimme kuitenkin, että lakiesitykseen on tultava merkittäviä muutoksia eduskuntakäsittelyn aikana. 

Valtasuhteista huolimatta esitys parantui vielä eduskunnassa. Merkittävimmät muutokset oli se, että esityksestä saatiin poistettua sakkojen antaminen yksittäisestä työmääräyksestä kieltäytyvälle hoitajalle. Nyt, jos hoitaja kieltäytyy työstä, ei sakkoja tai seuraamuksia synny. Myöskään poliisi ei tule hakemaan kotoa, kuten sosiaalisessa mediassa on esitetty. Eli hoitaja voi edelleen itse päättää saapuuko töihin vai ei. 

Töihin määrääminen ylipäänsä tulee sovellettavaksi lain mukaan vasta, kun kaikki muut keinot kuten neuvottelu ja työjärjestelyt on käytetty ja hoitaja saa töistään korotetun palkan.Tämän lisäksi Avin mahdollisuuksia siirtää lakkoja rajattiin merkittävästi.  

Tämä kulunut viikko on ollut poliittisella urallani yksi kaikkein vaikeimmista. Paine on ollut valtava. 

Miksi sitten painoin tänään vihreää nappia ja kannatin suojelutyölain hyväksymistä?

Ensimmäiseksi minun omassa arviossani painoi vahvasti se, että perustuslakivaliokunnan lausunto oli asiassa yksimielinen. Tilanteeseen vaikutti myös se, että arvioin, että tarkkarajaiseksi työstetty suojelutyölaki olisi lakko-oikeutta kohtaan parempi, kuin oikeuden kautta säädetty rajumpi turvaamistoimi, johon mitään yksityiskohtaista punnintaa ei sisältyisi. Lisäksi liittojen ilmoitettua joukkoirtisanomisista samaan aikaan kun liitot kielsivät siirrot ja kieltäytyivät suojelutyöstä, asetti se nyt myös kotihoidon uudella tavalla potilaiden kannalta henkeä uhkaavaan tilanteeseen. 

Minun oli tilanteessa siis arvioitava, miten oikeus elämään ja työtaisteluoikeus sovitetaan yhteen. Koin, että tässä tilanteessa nimenomaan Vasemmistoliiton ansiosta lain soveltamiskynnystä oli saatu niin korkeaksi, että lakon rajaaminen olisi aidosti vasta ihan viimesijainen toimi. 

Ymmärrän täysin, että tilanne aiheuttaa vasemmistolaisissa turhautumista, suuttumusta ja suunnatonta pettymystä. Myös hoitajien pettymys ja turhautuminen on oikeutettu. Meistä kukaan ei varmasti olisi halunnut joutua tällaisen valinnan eteen. On kuitenkin hyvä huomata, että meistä riippumatta suojelutyölaki olisi tuotu eduskuntaan. Ilman meidän valtavaa vääntöä, esitys olisi merkittävästi huonompi. 

Samaan aikaan ajattelen tulevaa. Jos me nyt äänestämme sen puolesta, että hallitus on syytä hajottaa, tarkoittaa se sitä, ettemme pysty toimimaan edes vasemmistolaisimmassa tässä maassa kokoon saatavassa hallitus kokoonpanossa. Oma analyysini on, että tällä teolla olisimme myös tuhonneet mahdollisuudet rakentaa punavihreää koalitiota myös tulevaisuudessa. 

Olen joutunut punnitsemaan päätöstäni myös sitä vasten, että painamalla punaista olisin omalta osaltani riskeerannut hallitustyön jatkumisen tilanteessa, jossa meillä on vielä monta merkittävää lakiesitystä tulossa. Henkilökohtaisesti minulle yksi tärkeimmistä on translaki. Minä haluan varmistaa, että translaki viedään maaliin, vaikka se ei ole täydellinen. Transhenkilöiden ihmisoikeudet on toteutettava. 

Myös voimakkaat ilmastotoimet ja fossiilisista polttoaineista irtautuminen tarvitsevat puolestapuhujansa. 

Uusi eläinsuojelulaki on saatava maaliin riittävän vahvana, jotta eläinten tarpeetonta kärsimystä voidaan vähentää. Hyvinvointialueiden rahoitus on varmistettava, jotta sosiaali- ja terveyspalvelut saadaan uudistuksen jälkeen toimiviksi ja laadukkaiksi.

Nyt ei ole minun mielestäni oikea hetki ripustaa työhanskoja naulaan ja lähteä kotiin. 

Päätös on vaatinut ihan erityistä perehtymistä ja harkintaa. Mutta tämänkin takia olen saanut mandaatin, jotta erittäinkin haastavina hetkinä osaan parhaani mukaan perustella omat ratkaisuni mahdollisimman perusteellisesti ja kantaa toiminnastani täyden vastuun.