Translaissa on kyse oikeudesta olemassaoloon omana itsenään

Arvoisa puhemies,

Eduskunnan käsittelyyn saapunut lakiesitys kertoo yhteiskuntamme ottamasta askeleesta kohti transihmisten itsemääräämisoikeuden, henkilökohtaisen koskemattomuuden ja yksityisyyden suojan turvaamista. On sanomattakin selvää, että lakiesitys on parannus moniin nykyisen lainsäädännön ongelmiin, joista ihmisoikeussopimusten kansainväliset valvontaelimet ovat Suomea lukuisia kertoja huomauttaneet.

Olen iloinen, että hallituksemme korjaa viimein yhden suurimmista tämän päivän ihmisoikeusrikkomuksista poistamalla sukupuolimerkinnän korjaamiseen liittyvän vaatimuksen lisääntymiskyvyttömyydestä. Nyt voimassa olevassa laissa oikeudellisen sukupuolen korjaaminen edellyttää jopa vuosia kestävää lääketieteellistä prosessia ja lisääntymiskyvyttömyyttä, joka on täysin epäinhimillistä ja perustuu haitallisiin stereotypioihin ja vanhentuneisiin käsityksiin sukupuolesta. Nyt käsittelyssä olevassa hallituksen esityksessä oikeudellinen sukupuolen eli rekisterimerkinnän vahvistaminen erotetaan lääketieteellisestä prosessista. Sukupuolen vahvistaminen perustuu jatkossa yksilön omaan selvitykseen, ja siten vahvistaa henkilön itsemääräämisoikeutta ja henkilökohtaista koskemattomuutta. Lakiesityksen tuoma muutos on siis erittäin tärkeä, odotettu ja iso parannus ihmisoikeuksien toteutumisen kannalta.

Arvoisa puhemies,

Vaikka olemme menossa oikeaan suuntaan lakiesityksen myötä, emme kuitenkaan ole maalissa vielä. Tärkeimpänä äänenä lainsäädännön onnistumisen arvioimisessa ovat transihmiset itse. Tiedän, että heidän joukossaan lakiesitys on aiheuttanut ristiriitaisia tunteita sekä pettymystä. Ilo ja onni eivät ole ainoita asioita myöskään itselleni, joita lakiesityksen osalta tunnen. Suurimpana huolena ovat erityisesti transnuoret.

Olen tuonut aiemminkin esille sen, kuinka tutkimusten mukaan Suomessa transnuoret voivat huonosti. Heidän itsemurha-ajatuksensa ovat esimerkiksi noin 2-6 kertaa yleisempiä muuhun väestöön verrattuna. Lapsilla ja nuorilla on myös oikeus tulla kuulluksi. Heillä on oikeus oman identiteettinsä tunnustamiseen ja turvalliseen ympäristöön, joka kunnioittaa heidän sukupuoli-identiteettiään.

Olen huolissani siitä, että pettymys lisää transnuorten pahoinvointia entisestään, kun kauan jännitetty ja odotettu helpotus ei koskekaan heitä. Toivon, että vanhemmat, kasvattajat, nuorten elämässä läsnä olevat turvalliset aikuiset tukevat nuoria tämän pettymyksen läpikäymisessä. Nuorten pettymys on oikeutettua. Me vasemmistoliitossa lupaamme, että jatkamme työtämme sen eteen, että translaki jatkossa huomioi myös alaikäiset. Alaikäisiä koskeva lainsäädäntö tehtiin Norjassa jo vuosia sitten, ja Tanskassa muutosta suunnitellaan. Sukupuolen oikeudellinen vahvistaminen alaikäisille on mahdollista Euroopassa myös Belgiassa, Alankomaissa, Maltalla ja Irlannissa. Sama on mahdollista Suomessa. 

Nuorten lisäksi uusi lainsäädäntö ei tunnista myöskään muunsukupuolisia, vaan se perustuu perinteiseen sukupuolijakoon. Jatkossa meidän tuleekin tehdä töitä myös sen eteen, että sukupuolen moninaisuus toteutuu myös lainsäädännön tasolla.

Arvoisa puhemies,

On tärkeää huomata, että translain vastustaminen ja siihen liittyvä väärän tiedon levittäminen liittyy yleiseen oikeistopopulistisen retoriikan nousuun Euroopassa, jossa jo valmiiksi marginaalissa ja syrjityssä asemassa olevia sukupuolivähemmistöjä käytetään ajamaan ja lietsomaan moraalipaniikkia konservatiivisten tahojen voimaannuttamiseksi. Myös tässä salissa on jo aikaisemmin kuultu tämäntapaista ns antigender-liikkeeltä lainattua retoriikkaa. Nyt, kun tämän lain eduskuntakäsittely alkaa, toivon, että se saa sille kuuluvan asiallisen ja ihmisarvoa kunnioittavan käsittelyn. 

Tässä lakiesityksessä on kyse siitä, että ihmiset saavat olla vapaita, onnellisia ja tavoitella unelmiaan ilman, että laki ja yhteiskunta määrittelee ja rajoittaa sukupuolikokemuksen epäinhimilliset reunaehdot. Tässä lakiesityksessä on kyse ihmisten oikeudesta olla olemassa omana itsenään. Vaikka tekemistä onkin vielä jäljellä, lakimuutos osoittaa, kuinka asiassa aktiivisesti mukana olleiden tahojen ja yksilöiden määrätietoinen työ tuottaa tulosta. Olen varma, että saamme muutettua tulevaisuudessa myös lainsäädännön loput puutteet.

Puhe täysistunnossa eduskunnan käydessä lähetekeskustelua translakiesityksestä, 4.10.2022