Valtuustoaloite: Kierrätyspiste Tapanilaan

Tapanilassa asukkaat ovat pian kahden vuoden ajan yrittäneet saada kierrätyspistettä alueelle kun Fallkullan kierrätyspiste lakkautettiin. Aktiivinen vaikuttaminen sekä asukkaiden että paikallisten poliitikkojen toimesta ei ole tuottanut tulosta ja asukkaat joutuvat vieläkin viemään kierrätettävät jätteet esimerkiksi Malmille tai Jakomäkeen. Tämä ei ole millään tasolla ekologisesti kestävää ja ilmastoystävällistä. Maailman toimivimmassa kaupungissa kierrätyksen on oltava helppoa ja saavutettavaa joka puolella kaupunkia. 

HSY kierrätyspisteet siirtyivät Suomen Pakkauskierrätys Rinki OY:lle 1.1.2019 alkaen. Rinki OY vastaa ekopisteiden ylläpidosta ja asiakaspalvelusta pääkaupunkiseudulla. Rinki on kartoittanut Tapanilan alueella kierrätyspistettä n. kahteenkymmeneen paikkaan, mutta mikään näistä ei ole mennyt läpi maanomistajan ja naapureiden kuulemisten seurauksena. Yhtä sopivaa paikkaa on esimerkiksi esitetty Tapanilan Urheilukeskuksen parkkipaikalle. 

Me tämän valtuustoaloitteen allekirjoittajat esitämme, että Tapanilaan järjestetään mahdollisimman pian kierrätyspiste. Lisäksi esitämme, että kaupunki selkeyttää sisäisiä prosessejaan, jotka liittyvät siihen, miten kierrätyspisteet sijoitetaan yhdenvertaisesti, tehokkaasti ja kattavasti eri kaupungin alueille. Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että yksikin kielteinen kanta naapurikuulemisissa voi estää kierrätyspisteen sijoittamisen.  

Helsingissä 17.3.2021

Veronika Honkasalo  

Talousarvioaloite helsinkiläisten vapaan kentän taiteilijoiden tukemisesta koronakriisin yli

Taide- ja kulttuuriala ja luovat alat kokonaisuudessaan ovat kärsineet koronasta eniten heti lentoliikenteen jälkeen. Kaikkein vaikeimmassa asemassa ovat freelancetaiteiljat, joiden tulotaso on alhainen ja ansioperustainen sosiaaliturva poikkeuksellisen heikko heistä riippumattomista syistä. 

Teatteri- ja medialan ammattiliitto TEME:n selvityksen mukaan freelancerit ovat menettäneet 32 miljoonaa euroa koronavuoden aikana. Yleisradio uutisoi puolestaan laajassa selvityksessä, että kulttuurialoilta katosi kokonaisuudessaan satoja miljoonia euroja ja töitä tuhansilta. Samaan aikaan kunnat ovat säästäneet merkittävästi monissa palveluissa. 

Moni freelancetaiteilijoita ja taide- ja kulttuurialaa työllistävä taho on niin ikään kaatumassa koronaan, mikä johtaisi vähäisten työllistävien rakenteiden katoamiseen ja negatiivisiin aluetalousvaikutuksiin valtionosuus- ja myyntitulojen jäädessä kotiutumatta alueelle jatkossa. 

Helsingillä on rutkasti mahdollisuuksia omilla toimillaan huolehtia suoraan siitä, että taide- ja kulttuurikenttä selviää koronakriisin yli. 

Helsingissä taide- ja kulttuuritoiminta rakentuu vahvasti vapaan sektorin työn hyödyntämiselle. Jotta se on olemassa laadukkaana, moninaisena kaupunkilaisten hyvinvoinnin tukena ja alueen vetovoimana jatkossakin me tämän talousarvioaloitteen allekirjoittajat esitämme, että kaupunki varaa pikaisesti lisämäärärahan kulttuuripalveluille seuraaviin kohteisiin:

  • Kaupunki jakaa vähintään 40 kpl puolen vuoden työskentelyapurahoja taiteilijoille.
  • Kaupunki tarkistaa vapaan kentän taiteilijoita työllistävien tahojen toimintaedellytysten tuen tason, jotta ne selviävät koronarajoitusten ajan yli.
  • Kaupunki ostaa kevään ja kesän 2021 ajan merkittävästi lisää ulkoesityksiä päiväkoteihin, kouluihin ja vanhusten ja vammaisten palvelutaloihin näiden hyvinvoinnin tueksi.
  • Kaupunginhallitukselle tuodaan ennen vuotta 2022 koskevaa talousarviokäsittelyä selvitys helsinkiläisten vapaan kentän taiteilijoiden toimeentulotilanteesta koronapandemian aikana ja toimenpide-ehdotuksista, miten tilannetta pyritään parantamaan. 

Helsingissä 3.3.2021

Veronika Honkasalo

 

Arvovaltakysymys 1,6:n prosentin tähden

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, arvoisat kaupunkilaiset lehtereillä ja kotikatsomoissa,

Haluan vasemmistoliiton valtuustoryhmän puolesta lausua vielä muutaman sanan itse yleiskaavaprosessista ja varsinkin viher- ja virkistysalueiden tärkeydestä.

Me vasemmistoliiton valtuustoryhmässä kannatamme yleiskaavaa Keskuspuistoon osoitettua rakentamista lukuunottamatta. Julkisuudessa on esitetty mitä hurjimpia väitteitä, että haluamme kaataa kaavan ja mitä vielä. On hurjaa, kuinka luonnon- ja virkistysalueiden suojelun kannalta merkittävästä, mutta sinänsä teknisesti pienestä asiasta, on kasvanut puolueita horjuttava arvovaltakysymys. Me olemme neljä kuukautta aktiivisesti pyrkineet neuvottelemaan asiasta, jotta olisimme löytäneet yhteisen ratkaisun, jonka avulla Keskuspuisto olisi voitu suojella. En vielä tähän iltaan mennessä ole onnistunut ymmärtämään, miksi Keskuspuistoon halutaan niin pakonomaisesti rakentaa. Jatka lukemista

Miksi työntekijöiden sananvapautta kavennetaan Helsingissä?

kuvaVähän yli vuoden kestäneen valtuustotyöskentelyn aikana olen ihmetellyt, miksi Helsingin kunnallispolitiikassa työntekijöiden ääntä kuullaan niin harvoin. Valtuutetuilta tuntuu usein unohtuvan, että Helsinki on tosiaan Suomen toiseksi suurin työnantaja heti valtion jälkeen. Valtuutettuina meidän olisi huolehdittava siitä, että myös työntekijöiden ääni tulee päätöksenteossa kuulluksi. Kyse ei ole vain siitä, että työntekijöiden demokraattiset oikeudet toteutuvat, vaan suuri osa työntekijöistä on helsinkiläisiä, joiden etuja valtuutetut on valittu ajamaan.

Jatka lukemista