Vuokrankorotuksista pitää päättää demokraattisesti

Helsingin tulee asuntopolitiikassaan lisätä kohtuuhintaista asumista ja vähentää segregaatiota. Uusi vuokrantasausjärjestelmä kulkee täysin päinvastaiseen suuntaan.

Helsingin kaupungin vuokra-asuntoja hallinnoivan Hekan hallitus päätti ­loppuvuodesta 2017, että Helsingin kaupungin vuokra-asunnoissa siirrytään uuteen vuokran­tasausjärjestelmään, jossa kaupungin asuntojen vuokrien halutaan seuraavan alueiden markkinavuokria. Vuokran­tasausjärjestelmä on uudestaan käsittelyssä Hekan hallituksessa 2. lokakuuta.

Uusi vuokrantasausjärjestelmä tarkoittaa, että vuokrat nousevat tasausmallin seurauksena kantakaupungissa ja esimerkiksi Haagassa, Siilitiellä, Myllypurossa ja Kumpulassa. Vuokran­tasausjärjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2019. ­Tämän jälkeen vuokria tarkistetaan joka vuosi.

Uutta vuokrantasausjärjestelmää on vain niukasti esitelty Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaostolle, eivätkä konsernijaoston jäsenet tai valtuutetut ole voineet päästä vaikuttamaan uuden vuokraustasausjärjestelmän sisältöihin ja käyttöönottoon.

Uuden vuokrantasausjärjestelmän seurauksena Hekan asuntojen vuokra saattaa tietyillä alueilla nousta jopa kymmenen prosenttia jo ensi vuonna. Vuokrankorotukset koskevat kymmeniätuhansia Hekan asunnoissa asuvia kaupunkilaisia, sillä vuokra nousisi valtaosalla kaupungin vuokranmääritys­alueista.

Uuden vuokrantasausjärjestelmän riskinä on muun muassa, että se työntää kanta­kaupungin vuokra-asunnoissa asuvat pienituloiset muualle. Uudistus merkitsee erityisesti isojen vuokra-asuntojen kallistumista suhteessa pieniin. Vuokrantasausjärjestelmä iskisi siten erityisesti lapsiperheisiin.

Lisäksi uusi vuokrantasaus­järjestelmä lisää segregaatiota myös kaupungin vuokra-asuntokannan sisällä. Tämä tarkoittaa, ettei pienituloisilla helsinkiläi­sillä ole jatkossa varaa asua kaikilla alueilla edes kaupungin vuokra-asunnoissa.

Suuri kaupunkiköyhyyttä synnyttävä tekijä on asumisen kalleus. Asuntopolitiikassaan Helsingin tulee lisätä kohtuuhintaista asumista ja vähentää segregaatiota.

Uusi vuokrantasausjärjestelmä kulkee täysin päinvastaiseen suuntaan. Siksi on huolehdittava siitä, että merkittävä asuntopoliittinen päätös uudesta vuokrantasausjärjestelmästä päätetään laajan keskustelun kautta aidosti poliittisesti.

On syytä ottaa aika­lisä. Asukkaille pitää tarjota kunnollinen mahdollisuus osallistua asian valmisteluun. Päätökset uudesta järjestelmästä pitää tehdä ­demokraattisesti, vähintään kaupunginhallitustasolla.

Veronika Honkasalo

kaupunginhallituksen jäsen (vas)

Paavo Arhinmäki

kaupunginhallituksen jäsen (vas),

2. varapuheenjohtaja, Helsinki

Mielipidekirjoitus julkaistu Helsingin Sanomissa 20.9.2018.