Pienituloisilla oltava oikeus asua missä päin Helsinkiä hyvänsä

Hekan hallitus päätti loppuvuodesta 2017, että Helsingin kaupungissa siirrytään Hekan asuntojen osalta vuokrantasausjärjestelmään, jossa asuntojen vuokrat sidotaan alueellisiin markkinavuokrien vaihteluihin. Vuokrantasausjärjestelmä otetaan käyttöön 2019 ja tämän jälkeen vuokria tarkistetaan joka vuosi. Järjestelmää on vain niukasti esitelty Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaostolle, eikä konsernijaoston jäsenillä ja poliittisilla luottamushenkilöillä ole ollut todellista mahdollisuutta päästä vaikuttamaan vuokraustasausjärjestelmän sisältöihin ja käyttöönottoon. Myöskään järjestelmän seurauksia segregaation kehittymisen näkökulmasta ei ole riittävästi arvioitu. Vuokrantasausjärjestelmän seurauksena Hekan asuntojen vuokra saattaa tietyillä alueilla nousta jopa 10 % jo vuonna 2019.

Muutos tulee koskemaan kymmeniä tuhansia Hekan asunnoissa asuvia kaupunkilaisia, sillä vuokra nousisi valtaosalla kaupungin vuokranmääritysalueista. Vuokrantasausjärjestelmän riskeinä on muun muassa, että se sysää esimerkiksi kantakaupungin vuokra-asunnoissa asuvat pienituloiset pois näiltä alueilta ja korostaa erityisesti isojen vuokra-asuntojen kallistumista suhteessa pieniin. Vuokrantasausjärjestelmä iskisi siten erityisesti lapsiperheisiin ja niihin väestöryhmiin, jotka tarvitsevat suhteessa isomman asunnon (esim. liikuntavaikeuksista kärsivät). Lisäksi on riski, että vuokrantasausjärjestelmä tulee lisäämään segregaatiota myös kaupungin vuokra-asuntokannan sisällä. Tämä tarkoittaa, ettei pienituloisilla helsinkiläisillä ole jatkossa varaa asua kalleimmilla alueilla edes ara-kannan kautta.

Ara-järjestelmän on ollut tarkoitus mahdollistaa pienituloisten asuminen kaikilla alueilla markkinatilanteesta riippumatta, ja uusi järjestelmä onkin ristiriidassa tavoitteen kanssa. Lisäksi uudistus ottaa käyttöön omakustanteiseen ara-asumiseen sopimattoman markkinalogiikan, joka uhkaa kohtuuhintaisen asumisen periaatetta, jos asunnot kalleimmilla alueilla ylittävät Kelan määrittelemät hyväksytyt asumismenot. Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että uusi vuokrantasausmalli arvioidaan kaupunkilaisten hyvinvointierojen ja segregaation näkökulmista. Tämän lisäksi esitämme, että uudessa vuokrantasausmallissa varmistetaan, ettei yksikään asunto millään alueella kaupungissa ylitä Kelan määrittämiä hyväksyttyjen kohtuullisten asumismenojen kattoa asunnon laskennalliselle asukasmäärälle.

(Valtuustoaloite jätetty 13.6.2018 Helsingin kaupunginvaltuuston kokouksessa)