Avainsana: neuvolat

  • Neuvoloihin tarvitaan lisää terveydenhoitajia

    Kirjoitus on julkaistu Helsingin Sanomissa 10.2.2014. Hel­sin­gin kau­pun­gin­val­tuus­ton stra­te­gia lin­jaa, et­tä lap­sen on tul­ta­va au­te­tuk­si lä­hi­ym­pä­ris­tös­sään ja et­tä las­ten­suo­je­lun pit­kät asiak­kuu­det ja ko­din ul­ko­puo­li­set si­joi­tuk­set tu­lee saa­da vä­he­ne­mään. Näi­den ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mi­sek­si neu­vo­la­pal­ve­lui­den ase­maa on ha­lut­tu vah­vis­taa. Neu­vo­loi­den ter­vey­den­hoi­ta­jien pa­lau­te kui­ten­kin pal­jas­taa, et­tei täs­sä teh­tä­väs­sä ole on­nis­tut­tu. Mar­ras­kuus­sa 2013 so­siaa­li- ja ter­veys­vi­ras­ton ja lau­ta­kun­nan joh­dol­le lä­he­tet­tiin…

  • Neuvoloiden ajanvaraus palkkaa lisää väkeä

    http://www.helsinginuutiset.fi/artikkeli/226608-neuvoloiden-ajanvaraus-palkkaa-lisaa-vakea

  • Neuvoloiden keskitetty ajanvaraus uuvuttaa työntekijät ja jättää vanhemmat heitteille

    Soitin neuvolan ajanvaraukseen varatakseni lapsilleni neuvola-ajan. Takaisinsoittopalvelusta soitettiin kahdenkymmenenneljän tunnin päästä. Kun ihmettelin tilanteen hitautta ystävilleni, tuli vanhempien palauteryöppy. Helsingin keskitetystä ajanvarauksesta monilla oli pelkästään turhautunutta sanottavaa. Vanhemmat valittivat, että tutun terveydenhoitajan kanssa ei enää pääse juttelemaan ja kynnys ottaa yhteyttä vaikeassa elämäntilanteessa kasvaa, kun takaisinsoittoa joutuu odottamaan niin kauan. Ja kuka ylipäätään pystyy päivystämään kalenterin…