Etikett: kultur

  • Kulturpolitik är välfärdspolitik

    Konst ger oss konkret välfärd och är en av de viktigaste garantierna för demokrati och jämlikhet. Den skärper vår blick och hjälper oss att se under ytan. Konsten hjälper oss att skapa vår egen identitet och stöder oss hela livet. Barn och unga ska prioriteras och inkluderas. Det borde vara självklart att alla barn, oavsett…