Kulturpolitik är välfärdspolitik

Konst ger oss konkret välfärd och är en av de viktigaste garantierna för demokrati och jämlikhet. Den skärper vår blick och hjälper oss att se under ytan. Konsten hjälper oss att skapa vår egen identitet och stöder oss hela livet.

Barn och unga ska prioriteras och inkluderas. Det borde vara självklart att alla barn, oavsett ekonomisk bakgrund, har rätt till konst och kultur på samma sätt som alla bör ha rätt till t.ex. sjukvård. En garanti för en sådan jämlikhet är att ge daghem och skolor tillräckliga resurser för att stöda barns intresse för konst och kultur. Både som producenter och konsumenter.

De institutioner och konstnärer som aktivt riktar sig till barn och unga borde uppmuntras ekonomiskt.  Det här är en konkret investering i vår gemensamma framtid.

Att skapa riktigt innehåll med bestående värde kräver tid och resurser.

Litteraturen och det skrivna ordet upplever en ekonomisk kris.  Att skapa riktigt innehåll med bestående värde kräver tid och resurser. Samtidigt ökar tillgången till avgiftsfria och snabbt producerade, ofta okritiska texter med kommersiella syften hela tiden. Det här förändrar läsvanorna, särskilt hos barn och unga. Vi måste garantera författare möjligheter och resurser att skapa också i framtiden. Bibliotekens uppgift som centrum för bildning och konst ska förstärkas och finansieringen måste garanteras. Bibliotekslagen skall ge alla avgiftsfri tillgång till bibliotekens tjänster.

I ett litet land finns inte förutsättningar till mångfald inom konst och kultur utan offentliga bidrag. I Finland är stödet till konst och kultur under 1 % av vår budget.  Det är (för) lite. En ansvarsfull kulturpolitik innebär därför idag att vi måste vara noggranna med hur medlen fördelas.  Vi måste prioritera nyskapande och stöda inhemska kulturarbetare. Samtidigt måste vi se till att offentliga bidrag inte riktas till kommersiell verksamhet som klarar sig utan understöd.  Att skapa goda förutsättningar kräver inte nödvändigtvis alltid enorma ekonomiska investeringar men nog en riktig förståelse för konstens och kulturens villkor.