Mina valteman

Jag är Veronika Honkasalo, en 41-årig ungdomsforskare från Stapelstaden. Jag har två barn i åldern 7 och 11. Jag är vänsterförbundets fullmäktige i Helsingfors och partiets viceordförande.

Jag vill fortsätta mitt arbete för ett jämlikt och rättvist Helsingfors. Ingen i Helsingfors får nytta av den växande segregationen. Ett jämställt Helsingfors är bra för alla stadsbor. Det är därför vi måste arbeta för jämlikheten varje dag.

Helsingfors hör till oss alla

Helsingfors behöver modiga beslutsfattare som engagerar sig för att trygga att alla har tillgång till välfärdsservice av bra kvalitet. Mitt Helsingfors avvisar ingen, utan erbjuder service också åt bostadslösa, papperslösa och fattiga.

Ett eget hem är en grundrättighet

De stora boendekostnaderna orsakar fattigdom för låginkomsttagare men orsakar problem också för dem med medelinkomster. Vi måste bygga mera förmånliga bostäder och se till att människor får stöd för boende och i sin livssituation överlag.

Värdefullt liv även i förorterna

Helsingfors har råd att se till att det finns mångsidig kultur- konst- och idrottsverksamhet även i förorterna och att den kollektiva trafiken är av bra kvalitet.

Helsingfors bör vara en banbrytare i ambitiös klimatpolitik

Klimatförändringen är ett allvarligt hot. Helsingfors bör fortsätta sitt aktiva arbeta för att utsläppen minskas och för att garantera en hållbar utveckling. Låt oss göra Helsingfors till en modellstad i fråga om cykling, kollektivtrafik och fotgängare.

Stadsborna bör få sin röst hörd

Helsingforsare har ofta dåliga möjligheter att påverka beredningen och beslutsförslagen. Helsingfors kan förändra sin stil och bjuda in invånarna redan i ett tidigt skede av beslutsfattandet. Låt oss ge mera makt till stadsborna och stadsdelarna