Rasisminvastainen Helsinki

Tutkija Anne-Mari Souto kokosi kampanjaani varten kymmenen teesiä rasisminvastaisuudesta kuntatasolla. Olkaa hyvä!

Kymmenen teesiä rasisminvastaisuudesta kuntatasolla – mitä se edellyttää?

1)      Avoimuutta ja rohkeutta katsoa ja kuunnella, milloin maassa maan tavat voivat olla syrjiviä.

2)      Valmiutta keskustella vaikeistakin asioista, mutta siten, ettei loukkaa ihmisoikeuksia.

3)      Omien asenteiden kriittistä pohtimista ja sen muistamista, että asenteet ja arvot heijastuvat käytännön työssä ja ihmisten välisissä kohtaamisissa.

4)      Tilan antamista yllätyksille eri taustoja edustavien ihmisten kohtaamisissa: omat ennakkokäsitykset voivat estää sekä uuden oppimista että toisen näkemistä hänen erityisyydessään.

5)      Halukkuutta tarkastella mukaan tulemisen ja osallisuuden esteitä eri ryhmien näkökulmasta sekä tehdä töitä esteiden madaltamiseksi ja poistamiseksi.

6)      Palvelujärjestelmän ja poliittisten päätösten seurauksien punnitsemista eri ryhmien näkökulmasta.

7)      Toimenpiteitä vähemmistöjen äänen kuuluvuuden varmistamiseksi ja sen muistamista, että vähemmistöjen kokemukset kertovat sellaisesta yhteiskunnallisesta todellisuudesta, josta valtaväestöllä ei välttämättä ole kokemusta.

8)      Yhdenvertaisuussuunnitelmien tekemistä ja niiden käytäntöön viemistä. Sen pohtimista, milloin tarvitaan positiivista erityiskohtelua moninaisuuden tukemisessa.

9)      Ylimääräistä aikaa ja vaivaa silloin kuin se on tarpeen: ihmisiä ei pidä jättää palvelematta siksi, että he ovat ”haastavampia” tai että vaativat enemmän työtä.

10)     Rohkeutta tarttua rasistisiin vitseihin ja heittoihin, vaikka se tarkoittaisi, että on ilonpilaaja.