Muutoksessa tarvitaan jokaisen ääni

Minulta kysytään hyvin usein puolueiden välisistä eroista ja siitä, mitä saa jos äänestää vasemmistoliittoa. Mitä konkreettisia eroja puolueiden väleiltä löytyy esimerkiksi Helsingissä. Silloin vastaan, että vasemmistoliitto on puolue joka systemaattisesti on ajanut kohtuuhintaista asumista, me olemme vaatineet Helsingissä myös jatkuvasti lisää rahoitusta sote-palveluihin, me olemme puhuneet sellaisten palveluiden puolueista, joihin hyvin harvoilla valtuutetuilla Helsingissä on mitään kosketusta. Me olemme puolustaneet paperittomien oikeuksia, päihde- ja mielenterveyspotilaiden palveluita. Tällä hetkellä hyvin ongelmallinen trendi on nimittäin se, että esimerkiksi Helsingissä suurin osa valtuutetuista tulee kaupungin hyvinvoivilta alueilta ja he itse ovat hyvin toimeentulevia. Samaan aikaan kun erot todellisuuksien välillä Helsingissä kasvavat, meillä yhä suurin osa päättäjistä ovat sellaisia joilla ei ole mitään kosketusta huono-osaisuuteen ja lähiöiden arkeen.

Hyvät ystävät,

Meidän on oltava se poliittinen voima, joka tekee politiikkaa köyhissä lähiöissä asuvien näkökulmasta käsin, sillä jos emme sitä tee, ei sitä tee juuri kukaan muukaan. Meidän on oltava se voima, joka tutustuu mielenterveys- ja päihdepalveluihin, joka jututtaa työntekijöitä vanhuspalveluissa ja lastensuojelussa, sillä jos emme sitä tee, ei sitä tee juuri kukaan muukaan. Vanhuspalveluiden tilanne monissa isoissa kaupungeissa on jo merkittävä ihmisoikeuskysymys. Jokaisella ikääntyvällä ihmisellä on oikeus arvokkaaseen vanhuuteen, hoitoon ja hoivaan. Tällä hetkellä tilanne varsinkin Helsingin kotihoidossa on kuitenkin sellainen, että se polkee sekä vanhusten että työntekijöiden keskeisiä oikeuksia. Meidän on, hyvät ystävät, puhuttava näissä vaaleissa laadukkaiden ja hyvin resurssoitujen vanhuspalveluiden puolesta, sillä juuri sitä nyt äänestäjätkin odottavat eniten.

Hyvät ystävät,

Tämän maan hallitus tekee vaarallista ja tuhoavaa leikkauspolitiikkaa, mutta olen huolissani myös siitä minkälaista ihmiskuvaa se luo. Se voimistaa kuvaa siitä, että jokainen on oman onnensa seppä ja syypää omaan kohtaloonsa. Tätä ihmiskuvaa meidän on muutettava joka päivä.

Meidän tulee kanavoida politiikkaan ja vaaleihin niiden ihmisten ääni, joilla ei ole resursseja tehdä sitä itse. Meidän on vaalikentillä luotava uskoa ja toivoa jokaiseen äänestäjään, että heidän äänellään on merkitystä ja että tarvitsemme tämän maan muuttamiseen jokaista ihmistä taustasta ja lähtökohdista riippumatta.

(Puhe vasemmistoliiton puoluevaltuuston kevätkokouksessa 18.3.2017)