Lähipalvelut eivät kuulu vain niitä äänekkäimmin vaativille

Monipuoliset lähipalvelut ovat erityisen tärkeitä alueilla, joissa terveyserot ovat suuret ja joissa ongelmat kasautuvat.  Hyvän lähipalvelun yksi ominaisuus on se, että se on kävelymatkan etäisyydellä. Kun päiväkotiin, kouluun, terveyskeskukseen, kirjastoon tai nuorisotaloon on matkaa noin 500 metriä, autoilu on tarpeetonta ja asukkaat kiintyvät lähiyhteisöönsä helpommin. Myös työntekijöitä on oltava tarpeeksi. Ei auta jos alueella on terveysasema, mutta jatkuva lääkärivaje.

Ideaaliin lähiyhteisötunnelmaan yltää tällä hetkellä Helsingissä esimerkiksi Käpylä. Sen sijaan esimerkiksi Mellunmäessä tilanne on aivan toinen. Käpylässä on kaikki ne palvelut, jotka Mellunmäestä puuttuvat (HS A16). Tapaninvainio on taas esimerkki alueesta, jossa on EU:n kestävän kaupunkikehityksen mittareiden mukaan Helsingin huonoimmat lähipalvelut. Alueella asuu paljon lapsia ja nuoria. Tästä huolimatta edes päiväkoti- ja koulupaikkoja ei ole tarpeeksi.

Helsingissä on ajauduttu yhä enemmän tilanteeseen, jossa erityisesti vaurauden alueiden asukkaat osaavat vaatia laadukkaita lähipalveluita. Niillä alueilla, joissa ongelmat puolestaan kasautuvat, ei riitä energiaa puolustaa lakkautusuhan alla olevaa koulua, kirjastoa tai nuorisotaloa. Asukkaiden erilaiset vaatimustasot myös vinouttavat palveluiden kriteereitä.

Räikein alueellinen epäoikeudenmukaisuus on kuitenkin se, että jos palvelun tarpeessa olevia asiakkaita on liian paljon ja palveluita liian vähän, työntekijät joutuvat rajaamaan asiakaskuntaa. Eli asiakkaaksi pääsyn kriteerit eriytyvät. Joillakin alueilla lastensuojelun asiakkaaksi pääseminen tarkoittaa sitä, että tilanteen pitää olla jo hyvin kriittisessä vaiheessa, eikä ennaltaehkäisevään työhön ehdita paneutua.

Lähidemokratia on hyvä asia. Mutta sen edellytyksistä on pidettävä kiinni jokaisessa Helsingin kaupunginosassa. Tämä edellyttää asennemuutosta ja solidaarisuutta. Meidän on ulotettava Kallio-liikkeen aate ja käpyläläisten aktiivisuus myös niille Helsingin alueille, joissa palveluita ei ole kohta ollenkaan ja joissa ihmiset eivät syystä tai toisesta jaksa nousta barrikadeille.