Kansanedustajat eivät ole lain yläpuolella

Arvoisa puhemies,
Perustuslaissa säädetty immuniteetti turvaa demokratiassa välttämätöntä laajaa sananvapautta ja kriittistä yhteiskunnallista keskustelua. Kansanedustajat eivät kuitenkaan ole lain yläpuolella. Ja hyvä niin, olisi hyvin elitististä lähettää eduskunnasta viesti, että estäisimme rikosoikeuden toteutumisen, että kansanedustajina rikosoikeudellinen vastuu ei koskisi meitä.

Me olemme tänään tämän käsiteltävän asian johdosta oikeusvaltion ytimessä. Kiihottaminen kansanryhmää vastaan on ihmisoikeusrikos ja sananvapaus perusoikeutena ihmisoikeuksien ydintä. Sananvapaus ei koske kuitenkaan ihmisarvoa ja yhdenvertaisuutta loukkaavaa puhetta.

Arvoisa puhemies,
Meistä ihan jokaisen on kannettava vastuu sanoistamme. Kansanedustajilla on tässä ihan erityinen vastuu. Me asetamme usein askelmerkit sille, mikä yhteiskunnassa laajemmin on hyväksyttyä ja kuinka pitkälle normaliuden rajoja voidaan venyttää.

Suurimmalle osalle kansanedustajista vastuu omista sanoista ei näytä tuottavan ongelmia.

Arvoisa puhemies,
Sanat ovat tekoja, varsinkin poliittisessa retoriikassa. Ja sanoilla on seurauksia ihmisten arkielämään. Esimerkiksi rasistisilla sanoilla, kielikuvilla ja itsetarkoituksellisesti kontekstistaan irrotetuilla lauseilla oikeutetaan arjessa ihmisten eriarvoistava, syrjivä ja rasistinen kohtelu. Usein tämä tapahtuu niin, että tietyiltä ihmisryhmiltä riisutaan ensiksi ihmisarvo, sitten heidät dehumanisoidaan ja sen jälkeen heihin kohdistuva väkivalta nähdään oikeutettuna. Meillä on tästä historiasta karmivia esimerkkejä, mutta ei tarvitse edes mennä historiaan kun sama toistuu myös tänään. Myös siksi tämä päivä on niin merkityksellinen.

Arvoisa puhemies,
Toisin kuin monet täälläkin usein väittävät, ei sananvapaustilanne Suomessa ole ongelma, vaan maa on mittausten kärjessä sananvapauden toteutumisessa. Sen sijaan sananvapautta uhkaa tällä hetkellä etupäässä verkossa leviävä rikollinen vihapuhe, ahdistelu ja häirintä, jolla pyritään pelottelemalla vaientamaan ihmisoikeuksia puolustavia.

Arvoisa puhemies,
Vihapuheen kriminalisoinnit eivät myöskään rajoita ärhäkästä, poliittista ja yhteiskunnallista kannanottamista. Kriittinen yhteiskunnallinen keskustelu on edelleenkin erittäin tervetullutta. Valtaosalle kansasta on täysin mahdollista käydä aroista yhteiskunnallisista aiheista keskustelua ihmisarvoa kunnioittaen ilman vihapuheen lietsomista – kun taas tietyille ryhmittymille se näyttää olevan lähes mahdotonta.

Puheenvuoro eduskunnan täysistunnon käsitellessä valtakunnansyyttäjän syyttämislupaa koskevaa pyyntöä asettaa kansanedustaja Mäenpää (ps) syytteeseen, 24.6.2020.