Helsinki ei halua hallituksen lehmänkaupan tuloksena syntynyttä sote-uudistusta

Sote- ja maakuntauudistus on Suomen historian suurin aluehallintouudistus. Se on myös Euroopan mittakaavassa ennennäkemättömän jättimäinen pyrkimys markkinaehtoistaa hyvinvointivaltion keskeiset sosiaali- ja terveyspalvelut. Toteutuessaan valinnanvapauslaki avaisi miljardien markkinat terveysyrityksille.

Näistä lähtökohdista käsin tuntuu oudolta, että Helsingin kritiikkiin sote ja maakuntauudistukseen liittyen suhtaudutaan joko pormestari Vapaavuoren henkilökohtaisena ristiretkenä tai helsinkiläisten yleisempänä ylimielisenä kiukutteluna.

Ei, Helsingin kanta ei ole yksinomaan pormestarin kanta, vaan me kaikki kaupunginhallitusryhmät seisoimme yksimielisesti nyt käsittelyssä olevan kriittisen lausunnon takana. Ja kyllä, me helsinkiläiset kuntapäättäjät olemme totisesti huolissamme siitä, millä periaatteilla ja kenen ehdoilla hyvinvointivaltiotamme kehitetään.   Jatka lukemista

Helsinki tyrmäsi hallituksen valinnanvapausesityksen

Nyt käsiteltävänä oleva kaupunginhallituksen esitys lausunnoksi hallituksen soten valinnanvapausesitykseen on erittäin kriittinen, se on suorastaan totaalinen tyrmäys. Tämä on todella merkittävä asia. Hallituksen valinnanvapausesitys on Suomen historiassa aivan ennennäkemätön yritys markkinaehtoistaa sote-palvelut ja avata ne yksityisten yritysten ja ennen kaikkea ylikansallisten suurten sote-yritysten vapaaksi temmellyskentäksi.

Valinnanvapaus on tehokas iskulause – kaikki meistä haluavat lisää mahdollisuuksia valita, kaikki meistä pyrkivät tavoittelemaan vapautta. Hallituksen valinnanvapausmallissa on kuitenkin kyse yritysten vapaudesta voittoon, ei yksilön vapaudesta saada laadukasta hoitoa. Surullisinta koko hallituksen sote-esityksessä on, että sen alkuperäiset tavoitteet hoidon saavutettavuuden ja integraation lisäämisestä ovat kauan aikaa sitten unohtuneet, saatikka eriarvoisuuden vähentäminen ja terveyserojen kaventaminen. Lisäksi lukuisten eri asiantuntijoiden mukaan hallituksen valinnanvapausesitys johtaisi massiiviseen kustannusten nousuun. Jatka lukemista

Kaikki eivät ole vapaita valitsemaan

Hallituksen valinnanvapausmallin kohdalla ei ole puhuttu vapaudesta moraalifilosofisesta näkökulmasta juuri lainkaan. Oikeiston – ja hallituksen valinnanvapausmallin – vapauskäsitys lähtee siitä amerikkalaisesta ajatuksesta, että ihmiset tulee vapauttaa kaikesta ”holhoamisesta” ja ulkoisista kahleista. Mutta tällainen negatiivinen vapaus voi jättää ihmisen myös täysin toimintakyvyttömäksi. Suomalainen hyvinvointivaltio sen sijaan varmistaa ihmisille paljon positiivista vapautta – vapautta toimia omien arvojensa ja elämänsä eteen, osana omaa yhteisöä. Jatka lukemista

Asukastalot vahvistavat jokaisen oikeutta osallistumiseen

Helsinki on luonut 1980-luvun lopulta alkaen yhdessä monien paikallisten kumppaniensa kanssa hienon ja tehokkaan asukastalojen järjestelmän. Näin on syntynyt paikallisiin oloihin ja tarpeisiin viritetty kustannustehokas malli, joka toimii alueellista eriarvoistumiskehitystä vastaan ja käytännössä jakaa hyvinvointia kaikille.

Pihlajamäen lähiöasema on yksi Helsingin yhdeksästä asukastalosta, joita nyt suunnitellaan siirrettäväksi pois kaupungin vastuulta.

Matalan kynnyksen asukastalojen ennaltaehkäisevä ja työllistävä toiminta on säästänyt moninkertaisesti omat kustannuksensa, mutta tätäkin suurempi arvo on sen inhimillisellä merkityksellä. Talot ja niiden toiminta ovat edistäneet käyttäjiensä arjessa selviytymistä, vähentäneet yksinäisyyttä, tarjonneet vertaistukea sekä tukeneet perusterveyden ja itsehoidon ylläpitämisessä. Talojen vuosittainen kävijämäärä lasketaan useissa tuhansissa, viikottain käyntejä eri taloissa on sadoista aina tuhanteen.

Matalan kynnyksen asukastaloissa Helsinki on löytynyt tavan toimia aidosti poikkihallinnollisesti ja asukkaan näkökulmasta. Tässä on Helsingin luoma edullinen monisektorinen malli, joka jakaa hyvinvointia ympäristöönsä. Miksi siitä pitäisi luopua? Kenen intresseissä se on? Jatka lukemista