Valtuustoaloite virkamiesten ja luottamushenkilöiden jalkauttamiseksi vanhuspalvelukentälle

Helsingin kaupungissa toteutetaan parhaillaan laajaa ikäihmisten palvelurakenneuudistusta, jonka tarkoituksena on painottaa ikääntyneiden palvelu- ja kotihoitoa laitoshoidon sijaan. Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa huomautettiin kuitenkin kesäkuussa 2016, että erityisesti muistisairauden edetessä kotona asuminen ei välttämättä ole turvallinen ja inhimillisesti katsoen paras vaihtoehto, eikä arviointikertomuksen tulosten mukaan Helsingin kaupunki ole pystynyt turvaamaan hyvän hoidon toteutumista muistisairaille. Lisäksi arviointikertomuksessa todetaan, että ”muistisairaat tarvitsevat erityisesti muistisairaille suunnattuja, muunneltavia palveluasumisen vaihtoehtoja ja ympärivuorokautista hoitoa sairautensa eri vaiheissa.”

Vanhusten kotihoidon lisääminen ja nykyinen tila ovat asioita, joista ei julkisuudessa paljon puhuta, mutta jotka huolettavat erityisesti kotihoidossa olevia asiakkaita, lähiomaisia ja työntekijöitä. Huolta lisää se, että monella Helsingin kaupungin luottamushenkilöllä ja virkamiehellä ei ole ajankohtaista kosketusta vanhustenpalveluiden kenttään.


Jotta kattavaa tietoa vanhuspalveluiden tilasta olisi laajasti tarjolla ja palveluita voitaisiin kehittää laadukkaalla tavalla, me allekirjoittaneet ehdotamme, että palvelujen kehittämisestä vastaavat keskeiset virkamiehet, sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenet, Helsingin vanhusneuvoston jäsenet ja kaupunginvaltuuston jäsenet menisivät yhdeksi päiväksi vanhuspalvelujen kenttätyöhön työntekijöiden työpariksi vuonna 2017. Kokemusten pohjalta kootaan yhteenveto, jonka perusteella esitetään, mihin suuntaan vanhuspalveluita tulisi kehittää Helsingissä.
Tampereen kaupungissa valtuutettu Jari Heinonen jätti vastaavan aloitteen joulukuussa 2013. Tampereella aloitteen toteutus oli onnistunut ja luottamushenkilöt innostuneita siitä, että he pääsevät aidosti tutustumaan vanhuspalveluiden arkeen (http://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2015/11/20112015_1.html).

 

Helsingissä 31.8.2016

 

Veronika Honkasalo