Vaaliteemani kuntavaaleissa

Helsingin on korjattava koronan haavat

Näissä vaaleissa ratkaisemme, kenen ehdoilla Helsinki nousee koronakriisistä. Sekä koronavirus että sitä seuranneet rajoitukset ovat iskeneet kaikkein rajuimmin ihmisiin, jotka jo ennen pandemiaa olivat haavoittuvimmassa asemassa.

Helsinki on edelleen vauras kaupunki. Meillä on varaa paikata koronan aiheuttamat vauriot ja rakentaa Helsingistä tasa-arvoisempi kaupunki. Meillä on siihen myös velvollisuus.

Ovatko kaikki Helsingin päättäjät valmiita sitoutumaan siihen, etteivät hauraimmassa asemassa olevat joudu tämänkin kriisin maksajiksi? Minä olen.

Koulutuksella tasa-arvoa ja hyvinvointia kaikille

Näissä vaaleissa ratkaisemme, onko Helsinki aidosti lapsiin, nuoriin ja koulutukseen satsaava kaupunki vai onko koulutus vain juhlapuheiden koriste.

Monet kunnat ovat pandemiaan vedoten leikanneet kasvatuksesta ja koulutuksesta. Näin teki myös Helsinki kolmen suurimman valtuustopuolueen johdolla. Tämä on lyhytnäköistä politiikkaa. Onneksi vasemmistoliiton ansiosta Helsinki myöhemmin perui merkittävän osan koulutusleikkauksista. Koulutus on hyvinvointia lisäävä voimavara.

Suomi on noussut vaikeimmista kriiseistä panostamalla hyvinvointiin ja koulutukseen. Meillä on ollut tähän varaa paljon niukempinakin aikoina. Oikeus laadukkaaseen kasvatukseen ja koulutukseen aina varhaiskasvatuksesta korkeakouluun kuuluu jokaiselle lapselle ja nuorelle. Nyt on aika jälleenrakentaa hyvinvointia, ei leikata siitä!

Kaikki päätökset ovat ilmastopäätöksiä

Näissä vaaleissa ratkaisemme, onko Helsinki jatkossa eturintamassa torjumassa ilmastonmuutosta vai jäämmekö näpertelemään ratkaisujen kanssa, jotka lähinnä kiillottavat ilmastoimagoa. Valtuustossa teemme ilmaston kannalta aivan keskeisiä valintoja – päätämme energiaratkaisuista, kaavoituksesta, liikkumisesta, asumisesta.

Meidän on rakennettava energiatehokkaammin ja investoitava uusiin energiamuotoihin. Tarvitsemme lisää julkista liikennettä, emme keskustatunneleita. Tuetaan lähiluontoa, ei lajikatoa. Viisailla ilmastovalinnoilla vähennämme myös lähipäästöjä.

Helsingin suuria haasteita on väestönkasvun ja lähiluonnon yhteensovittaminen. Minä haluan, että Helsinki on jatkossakin kaupunki, jossa monimuotoinen luonto on aina lähellä. Kaupunkia pitää kaavoittaa ja rakentaa harkiten ja kerroksittain niin, että kaupunkiluonto säästyy.

Ihmisoikeuksien Helsinki nyt!

Näissä vaaleissa ratkaisemme, kenelle ihmisoikeudet Helsingissä kuuluvat. Meitä asukkaita laajimmin koskevat ratkaisut tehdään juuri kunnissa. Valtuustossa päätämme palveluiden tasosta, perusturvasta ja yhdenvertaisuudesta.

Me päätämme, suojellaanko naisia lähisuhdeväkivallalta, pääsevätkö kaikki mielenterveyspalveluihin, kuuluuko arvokas vanhuus ja oma asunto jokaiselle ja tarjotaanko vammaisille kattavat palvelut. Silti ihmisoikeudet harvoin näkyvät Helsingin kuntapolitiikan arjessa.

Ihmisoikeudet läpileikkaavat kaiken kunnallisen päätöksenteon ja ne pitää tehdä näkyväksi. Tästä lupaan jatkossakin pitää kiinni Helsingin valtuustossa: puolustan jokaisen ihmisoikeuksia ja teen sinnikkäästi töitä sen eteen, että Helsingissä ihmisoikeudet kuuluvat kaikille, ja rasismia ja syrjintää vastaan tehdään töitä joka päivä.

Kuva Sami Perttilä