Translain aika on nyt!

Arvoisa puhemies, 

Transihmisten ihmisoikeustilanne Suomessa on tällä hetkellä kestämätön ja se on ollut sitä jo pitkään. Aivan liian pitkään transihmiset on pistetty odottamaan myös tämän lain valmistelua ja valmistumista. Aivan kohtuuttomasti transihmiset on pistetty myös kestämään ihmisarvoa loukkaavaa puhetta, sen totaalista riistämistä. Tältä osin tämän salin puheet ovat olleet monilta osin luokattomia. Sanat ovat tekoja. Me kansanedustajat osoitamme esimerkkiä. Meidän sanojamme seuraavat sadat ja tuhannet ihmiset. Ne muuttuvat asenteiksi arjessa. Mutta hyvät kanssakollegat, myös täällä salissa istuu edustajia, joita tämä laki koskee henkilökohtaisesti. Kyse on meidän rakkaimmista, läheisistä, perheistämme. Tämä laki on osa meidän elettyä elämäämme.

Nykyinen translaki loukkaa räikeästi transihmisten oikeutta yksityisyyden suojaan, henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ja heidän ihmisarvonsa kunnioitukseen. On epäinhimillistä, että tuskallisen pitkä ja hankala sukupuolen vahvistamisprosessi edellyttää esimerkiksi lisääntymiskyvyttömyyttä ja pitkää tutkimusjaksoa.

Arvoisa puhemies,

Huomenna, huomenna me äänestämme vanhentuneen lain historiaan ja korjaamme yhden Suomen räikeimmistä ihmisoikeusloukkauksista, josta Suomi on myös saanut kansainvälisiä moitteita. Huomenna me liitymme muiden Pohjoismaiden ja sivistysvaltioiden joukkoon. Suomi on monin tavoin edistyksellinen maa, mutta transihmisoikeuksien edistämisessä emme voi kutsua itseämme edelläkävijöiksi. Laista on jäänyt moni tärkeä asia pois, se on vesitetty kompromissi, mutta tämä kokonaisuus on nyt se, mistä päätämme, ja jokaisen kanssaihmisensä ihmisarvoa ja oikeusvaltion periaatteita kunnioittavan kansanedustajan tulisi se pystyä hyväksymään. 

Arvoisa puhemies,

Translain hyväksyminen on tärkeä askel ihmisoikeuksien tiellä. Mutta työ ei lopu tähän. Sukupuoliristiriidan hoitoprosessi on Suomessa epäinhimillisen pitkä, henkisesti kuluttava ja loukkaa monella tapaa transihmisten ihmisoikeuksia. Perusterveydenhuollossa transterveydenhoidon osaaminen saattaa olla puutteellista, ja terveyskeskuksista voi muodostua portinvartija, joka hankaloittaa entisestään transihmisen hoitoon pääsyä. Suositusten edellyttämä transihmisten psykososiaalinen tuki on tärkeää varmistaa, mutta se ei saa tarkoittaa prosessin pitkittymistä sen vuoksi, että kunnallisen terveydenhuollon mielenterveyspalvelut ovat jo nyt ruuhkautuneet.

Transhoitoprosessia pitää sujuvoittaa, ei pitkittää lisäämällä ylimääräisiä hoitoportaita. Hoitoprosessien tulee olla myös alueellisesti tasa-arvoisia. 

Ihmisoikeuksien edistämiseen pitää olla valmis satsaamaan työtä ja resursseja, ilmaiseksi ja automaattisesti ne eivät tässä maailmassa etene. 

Me vasemmistoliitossa olemme sitä mieltä, että transihmisten hoitojen lähtökohtana on oltava yksilön itsemääräämisoikeuden toteutuminen. Myös lapsille ja nuorille on varmistettava pääsy yksilölliseen sukupuoliristiriidan hoitoon ja palveluihin. Eläminen kokemassaan sukupuolessa täytyy mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä varhaiskasvatuksen ja koulun tuella.

Mielestämme juridisen sukupuolen korjaamisen pitää olla mahdollista yli 15-vuotiaille omalla ilmoituksella, ja alle 15-vuotiaille huoltajan tai lastensuojelun luvalla. Murrosikää jarruttavien hormoniblokkerien saatavuutta pitää helpottaa. Alaikäisen transprosessin pitää perustua lapsen iän ja kehitystason huomioimiseen YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisesti.

Myös muunsukupuoliset on huomioitava laissa.

Transihmisten oikeudet voivat toteutua täysin vain, jos otamme asiaksemme purkaa yhteiskunnan sukupuolittavia rakenteita järjestelmällisesti kaikkialla, missä niitä ilmenee.

Vain näin etenemme kohti yhdenvertaista yhteiskuntaa.

Lopuksi haluan kiittää koko kansalaisyhteiskunnan kenttää, joka on väsymättömästi tehnyt vuosia töitä, jotta translaki päivitetään 2020-luvulle ja transihmisten ihmisoikeudet otetaan tosissaan. Tämä työ ei olisi ollut mahdollista myöskään ilman lukuisten transaktivistien työtä. Työtä, jossa he ovat joutuneet pistämään kohtuuttomalla tavalla koko elämänsä ja identiteettinsä peliin. Iso kiitos tekemästänne historiallisesta työstä. Tämä puhe on omistettu sinulle, rakas Julian. Korjaamme maailmaa pala kerrallaan. Kiitos, että olet.

Puheenvuoro translain 2. käsittelyssä eduskunnassa 31.1.2023