Avainsana: päivähoito

 • Varhaiskasvatukseen osallistumisessa isoja alueellisia eroja

  Varhaiskasvatuksen resurssit ja lapsimäärän yllättävä kasvu ovat kestoaiheita joka vuosi budjettineuvotteluiden yhteydessä. On varsin ihmeellistä, että vuodesta toiseen voi tulla yllätyksenä se, että niin moni helsinkiläisperhe haluaa lapselleen päivähoitopaikan, varsinkin kun kaupungilla on erinomaiset mahdollisuudet seurata väestömäärän kehitystä. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että talousarvioehdotuksen laatijat vuodesta toiseen olettavat, että vanhemmat, käytännössä äidit, hoitavat lapsiaan pidempään kotona.…

 • Uusi näkökulma varhaiskasvatuksen maksuttomuuteen: Lapsen oikeus huolenpitoon

  Maksuttomasta varhaiskasvatuksesta on tullut monen poliitikon lemmikki. Tarvetta perustellaan varhain aloitetun tavoitteellisen pedagogisen kasvatuksen tehokkuudella ja lasten elämänkestävällä menestyksellä. Varhaiskasvatuksen onkin tutkimuksissa todettu tasoittavan lähtökohtia etenkin niillä lapsilla, joiden kasvuympäristössä on paljon tervettä kehitystä vaarantavia uhkia. Pedagoginen ja menestykseen tähtäävä näkökulma on kuitenkin vain yksi syy puolustaa maksutonta varhaiskasvatusta.

 • Päivähoito-oikeuden rajaaminen on estettävä

  Nykyinen hallitus on sitoutunut rajaamaan lasten oikeutta päivähoitoon siten, että lapset, joiden toinen tai molemmat vanhemmat ovat kotona äitiys-, vanhempain- tai hoitovapaalla, saisivat olla hoidossa vain osa-aikaisesti kuitenkin ”sosiaaliset perusteet huomioivalla tavalla”. Eilen hallituspuolueiden puheenjohtajat sopivat keskenään, että päivähoito-oikeutta rajataan, mutta yksityiskohdista sovitaan myöhemmin.

 • Vain vahvat saavat päiväkotipaikan?

  ”Olisiko mitenkään mahdollista, että olisit vielä kotona, kun lapsikin on niin pieni?” Näin totesi päivähoitoalueen johtaja tutulle, joka haki yksivuotiaalle lapselleen Helsingistä päiväkotipaikkaa. ”Voisitko harkita lapsellesi kerhotoimintaa, kun meillä näitä paikkoja päiväkodissa on niin vähän? Kerhotoiminta sopisi paremmin noin pienelle lapselle”, vastasi toinen johtaja. ”Tarvitsemme miehenne opiskelu- tai työpaikasta todistuksen, muussa tapauksessa emme voi päiväkotipaikkaa…

 • Yhdenvertaisuuden huomioiminen ei ole byrokratiaa

  Helsingin Sanomat on tällä viikolla ottanut voimakkaasti kantaa Helsingin varhaiskasvatuslautakunnan kesäkuun päätökseen, jonka mukaan maksullisia musiikkileikkikouluja ei tule järjestää Helsingin päiväkodeissa. Tämänpäiväisessä lehdessä ihmetellään pääkirjoitustasolla, miksi varhaiskasvatuslautakunta pyrkii ”tekopyhään tasapäistämiseen”, joka lehden mukaan tarkoittaa sitä, että ”jos kaikki eivät halua, kenellekään ei tarjota” (lihavointi kirjoittajan). Jos yhdenvertaisuuden ymmärtäminen on näin heikoissa kantimissa, on paikallaan tähdentää,…

 • Subjektiivinen päivähoito-oikeus on kaikkien lasten oikeus

  Päivähoito nousee tasaisin väliajoin kiivaaksi yhteiskunnalliseksi keskustelunaiheeksi. Useimmiten keskustelu jakautuu päivähoidon ja kotihoidon rintamiin. Tässä keskustelussa perhe on usein näyttämö, jossa on hyvinvoivat vanhemmat ja lapset. Tässä normiperheessä on aikaa, rakkautta, toimeentuloa ja halua kasvattaa oikein. Keskustelusta unohtuvat sen sijaan helposti ne lapset, joille arki kotona ei ole helppoa ja joiden perheissä ongelmat kasautuvat. Tutkimukset…