Säilytetään Vartiosaari!

vartiosaariArvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Tutustuin Vartiosaareen ensimmäisen kerran loppukesällä 2004. Muistan hetken hyvin. Olin vastarakastunut ja soudin lemmittyni kanssa Björknäsin huvilalle osallistuakseni yhteisen perheystävän syntymäpäiväjuhlille. Huvilalle, joka silloin oli Kirjailijaliiton käytössä, nykyään aktiivisen asukasyhteisön vuokraamana. Nykyään tuo Björknäsin huvila on helsinkiläisten loma- ja virkistysyhdistyksen käytössä. Huvilaa käyttää 56 helsinkiläistä perhettä yhteisesti.
Vasta kun ensimmäisen kerran näin ja koin tämän ainutlaatuisen helmen keskellä Helsinkiä, ymmärsin kunnolla, mikä arvo saarella on nimenomaan viher- ja virkistysalueena. Ja tämä sama sydäntäkouraiseva kokemus on korostunut suurimmassa osassa niitä viestejä, joissa on vedottu Vartiosaaren säilyttämisen puolesta. Käsi sydämellä, kuinka moni teistä täällä, jotka edes harkitsette Vartiosaaren rakentamista, olette käyneet tutustumassa saaren ainutlaatuiseen ympäristöön ja tunnelmaan.

Arvoisat valtuutetut,

Niin kuin ryhmämme valtuutettu Paavo Arhinmäki totesi yleiskaavaa koskevassa ryhmäpuheessa, tarvitaan Helsingin kasvaessa entistä enemmän yhtenäisiä ja laadukkaita viheralueita. Myös tutkimustieto puoltaa viherympäristön tärkeyttä. Se on suorastaan välttämätöntä ihmisen hyvinvoinnille ja terveydelle.

Kaavaehdotuksesta annettujen lausuntojen, mielipiteiden ja muun kaupunkilaisten antaman palautteen johtoajatuksena on ollut saaren kehittäminen virkistysalueena. Tätä ovat puoltaneet muun muassa kaikki lähialueen kaupunginosayhdistykset (Tammisalo, Laajasalo, Marjaniemi), kaupunginmuseo ja virastoista esimerkiksi rakennusvirasto ja Museovirasto. Pienillä lisäinvestoinneilla saaren käyttöä on mahdollista tehostaa huomattavasti ja vahvistaa samalla Helsingin brändiä luonnonläheisenä merellisenä kaupunkina, jolla on vahva paikallisidentiteetti ja joka huomioi helsinkiläisten hyvinvoinnin tulevaisuudessakin.

Arvoisat valtuutetut,

Säilytetään Vartiosaari viheralueena ja virkistyskäytössä!

Teen seuraavan palautusesityksen:

Vartiosaaren osayleiskaavaehdotus palautetaan valmisteluun siten, että osayleiskaava valmistellaan virkistys- ja viheraluevaihtoehdon pohjalta viher- ja virkistysalueena sekä houkuttelevana matkailukohteena.