Oikeus oppikirjoihin on myös elämänkatsomustiedon opiskelijoilla

Helsingissä elämänkatsomustiedon oppilaita on tällä hetkellä noin 8 000. Et-opiskelijoiden määrä peruskouluissa on noussut tuhansilla viime vuosina, mutta voimakkaasta kasvusta huolimatta elämänkatsomustiedon oppilaat opiskelevat edelleen lähinnä omien muistiinpanojen varassa.

Kun olen kysynyt koulutus- ja kasvatuksen toimialalta syytä kirjattomuuteen, olen saanut vastaukseksi muun muassa, että elämänkatsomustiedon opiskelun luonteeseen kuuluu keskustelevuus ja kirjattomuus. Kirjattomuutta on perusteltu myös sillä, ettei peruskoulun elämänkatsomustiedon opetuksen oppikirjoja ole saatavilla. Tämä argumentti ei ole pätevä tällä hetkellä, sillä uusia peruskoulun opetussuunnitelman mukaisia alakoulun ja yläkoulun et-oppikirjoja on kuitenkin ilmestynyt vuonna 2018 ja 2019 alussa.

On yhdenvertaisuuden näkökulmasta erittäin ongelmallista, että elämänkatsomustiedon oppilaat asetetaan eri asemaan kuin muut katsomusaineiden oppilaat. Kun opetus lepää kirjattomuuden, internet-materiaalien ja oppilaiden omien muistiinpanojen varassa, siirtyy vastuu oppimisesta oppilaalle itselleen. Se eriarvoistaa lasten ja nuorten oppimismahdollisuuksia entisestään.

Kirjattomuus johtaa myös siihen, ettei voida taata oppilaiden saavan kirjattua omiin muistiinpanoihinsa kaikkia opetussuunnitelmaan kirjattuja oppimisalueita. Verkosta löytyvä opetusmateriaali taas ei ole tarkoituksenmukaista, sillä sen pedagogisia ja opetussuunnitelmien mukaisia sisältöjä ei voida varmistaa.

Oppilaita tulee toki aina rohkaista keskusteluun osana oppimista. Mutta on tärkeää muistaa, että kaikilla oppilailla tulee olla yhdenvertainen mahdollisuus tietopohjaiseen keskusteluun.

Tällä hetkellä 42 prosenttia helsinkiläisistä ei kuulu mihinkään uskontokuntaan. Se näkyy myös kasvavana elämänkatsomustiedon oppilaiden määrään. Myös siksi oppikirjojen ja muun materiaalin pitää olla laadukkaita ja laajasti saatavilla.

Nyt kun vihdoinkin on saatavilla aidosti laadukasta oppimateriaalia ala- ja yläkouluihin, on korkea aika hankkia oppikirjat kouluihin.
(Talousarvioaloite 13.3.2019 Helsingin kaupunginvaltuustossa)