Miksi Helsinki ei valitse kansliapäälliköksi pätevintä hakijaa?

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Johtamisjärjestelmän tarkoituksena oli erottaa poliittinen valta ja virkamiesvalta toisistaan. Me vasemmistoliiton valtuustoryhmässä olemme joka käänteessä tällä valtuustokaudella nostaneet esille kuinka ongelmallinen nykysysteemi on ollut, jossa apulaiskaupunginjohtajat ovat mukavirkamiehiä.

Mutta mitä nyt tapahtuukaan kun meillä on ensimmäinen uuden järjestelmän virantäyttö käynnissä – prosessi on täysin politisoitunut? Millään muulla tavalla en voi ymmärtää sitä, että virantäytössä halutaan nyt ohittaa kaikilla mittareilla huomattavasti pätevin ehdokas, eli Ritva Viljanen? Olemmeko me täällä valtuustossa oikeasti valmiita menemään näin pitkälle tietäen, että edessä on syrjintäolettama ja valtuusto siten on tekemässä laittoman päätöksen?

Hyvät valtuutetut, haluan nyt korostaa todella selvästi: Syrjintäolettama, joka syntyy ansiovertailun eli koulutuksen ja kokemuksen perusteella, täytyy pystyä kumoamaan hyväksyttävillä perusteilla. Me olemme peräänkuuluttaneet näitä perusteita kaupunginjohtajalta useaan otteeseen, mutta emme ole niitä saaneet.  Mutta näin kevyesti asia ei mene, sillä jos ja kun asia tästä etenee, niin todistustaakka on työnantajalla, tässä tapauksessa Helsingin kaupungilla.

Hyvät valtuutetut, minusta on perin kummallista että me Helsingin kaupungissa tuotamme kalliilla hinnalla psykologisia testejä osana rekrytointiprosesseja. Niiden laadusta ja mittausarvosta käydään paljon kriittistä keskustelua ja syystä. Huomionarvoista on se, että nyt kaupunginjohtaja pohjaa perustelunsa pelkästään psykologisiin testeihin, jotka kuitenkin ovat salassa pidettävää tietoa. Vedotaan siis subjektiiviseen materiaaliin, joka on salaista. Mutta juuri salassapitovelvollisuuden takia, me emme siis täällä valtuustossakaan voi argumentoida niiden pohjalta. Me valtuutetut olemme niihin perehtyneet, mutta emme voi kertoa julkisesti miten kukin ehdokas niissä on pärjännyt. Kysyä voi, mitä merkitystä hakuilmoituksessa olevilla hakukriteereillä sitten on, jos niitä ei varsinaisessa virantäytössä noudateta? Jatkon kannalta oleellista on, että myöskin salassa pidettävään aineistoon vedotessa kriteerit eivät edes välillisesti saa olla syrjiviä. Kysyä voikin nyt kaupunginjohtaja Pajuselta, ja kaupunginhallituksen enemmistöltä, jonka esityksen varassa me täällä olemme, miten olette varmistaneet sen, etteivät psykologisiin testeihin vedoten perustelut ole syrjiviä?

Arvoisat valtuutetut, jokainen meistä joka on ollut työhönottotilanteessa tai tulee sitä olemaan, varmasti toivoo, että rekrytointiprosessin päämääränä on pätevimmän hakijan valitseminen. Se on kaikkien hakijoiden etu, sen joka valitaan ja niiden jotka jäävät valitsematta.

Kiitos.

Valtuustopuheenvuoro 28.9.2016