Kirjallinen kysymys ääriliikkeiden tilaisuuksista itsenäisyyspäivänä

Eduskunnan puhemiehelle

Viime perjantaina vietettiin Suomen itsenäisyyspäivää. Arvokas juhlinta sai valitettavasti tänäkin vuonna tummia sävyjä päivää häpäisevien ja demokratiaa halveksuvien radikaalien ääriliikkeiden marssiessa pääkaupunkimme kaduilla.

Kaksi vuotta sitten Pirkanmaan käräjäoikeus julisti Poliisihallituksen vaatimuksesta Pohjoismaisen vastarintaliikkeen (PVL) Suomen osaston ja siihen kuuluvat osastot sekä sen varainhankinnassa ja tiedonlevityksessä käytetyn alayhdistyksen Pohjoinen perinne ry:n lakkautetuiksi. Käräjäoikeus totesi PVL:n olevan yhdistys, joka ajaa demokraattisten arvojen kanssa yhteensopimattomia tavoitteitaan laittomin ja räikeästi hyvän tavan vastaisin keinoin. Yhdistyksen toiminta ei ollut yhdistymisvapauden ja sananvapauden suojan piirissä loukatessaan muiden perus- ja ihmisoikeuksia. Käräjäoikeus katsoi, että PVL:n kaltaisen yhdistyksen lakkauttamiselle oli pakottava yhteiskunnallinen tarve.

PVL oli luonteeltaan vallankumouksellinen ja militantti ääriliike, jonka tavoitteena oli kansallissosialistisen pohjoismaisen valtion aikaansaaminen ja taistelu ”globaalia sionistista eliittiä” vastaan. Sen toiminnassa keskeistä oli rotuoppi ja ulkomaalaisten ja ei-valkoisten esittäminen uhkina. Myös esimerkiksi seksuaalivähemmistöt olivat PVL:n propagandan kohteena. Julkaisuissaan se kiisti holokaustin ja ihannoi Hitleriä. PVL kannusti väkivaltaan, puolusti jäsentensä useita väkivallantekoja, ja muun muassa Asema-aukion törkeästä pahoinpitelystä tuomittua henkilöä ylistettiin. Yhdistys panetteli ja solvasi kansanryhmiä ja levitti vihapuhetta. Loukkaavien ja vihamielisten ilmaisujen lisäksi väkivaltaa ja häirintää käyttämällä ja siihen hyväksyvästi suhtautumalla yhdistys kannusti kannattajiaan väkivallan ja häirinnän käyttöön vihollisiksi väitettyjä tahoja vastaan. Suojelupoliisi on pitänyt PVL:ää kansallisen turvallisuuden näkökulmasta Suomen huomionarvoisimpana ääriryhmänä.

Vuosi sitten Turun hovioikeus piti voimassa käräjäoikeuden lakkauttamispäätöksen. Tämän vuoden maaliskuussa korkein oikeus myönsi asiassa valitusluvan, mutta määräsi samalla liikkeen toiminnan väliaikaisesti kielletyksi ja sen toiminnan lopetettavaksi, kunnes asia on lopullisesti ratkaistu. Vaikka korkeimman oikeuden päätökseen asti poliisin suhtautuminen PVL:n julkiseen toimintaan oli ollut epäselvää, korkeimman oikeuden päätöksen jälkeen Poliisihallituksen edustaja totesi kaiken PVL:n yhdistystoiminnan olevan kiellettyä siten, että yhdistys ei saisi myöskään järjestää mielenosoituksia eikä yhdistyksen tunnuksia tai lippua saa julkisesti käyttää.

Kieltopäätöksen jälkeen PVL:n aktiivit ovat kuitenkin tänä vuonna jatkaneet näkyvää toimintaansa ja järjestäneet useampia pienehköjä mielenilmauksia Kohti Vapautta -nimellä. Kyseinen liike on alun perin itsenäisyyspäivän äärioikeistolaisten mielenosoitusten ympärillä toiminut liike, joka kuitenkin sai nykyisen muotonsa ja aktivoitui sopivasti korkeimman oikeuden kiellettyä PVL:n toiminnan. PVL:n tilalle noussut liike kertoo sivuillaan avoimesti olevansa kansallissosialistinen liike, jonka tavoitteena on kansallissosialistinen Suomi ja ”väestöllisten ongelmien” korjaaminen. Se kertoo toimintaansa liittyvän myös muun muassa kamppailulajiharjoittelua ja katutoimintaa, eikä omien sanojensa mukaan usko ”toisen posken kääntämiseen” tai ”passiivisuuteen”. Se kertoo eroavansa muista ”kansallismielisistä” järjestöistä siinä, ettei ”pelkää kamppailua”. Se julistaa rotuoppia ja katsoo, että vain ”suomalaiseen verilinjaan syntynyt” voi olla suomalainen. Liikkeen taustalla ovat PVL:n aktiivit. ”Uuden” järjestön tunnus on tyylitelty hakaristi PVL:stä tutulla vihreällä pohjalla, ja liikkeen käyttämä visuaalinen ilme ei paljon eroa PVL:n käyttämästä.

Keskusrikospoliisi on tutkinut Kohti Vapautta -liikkeen toimintaa ja PVL:n toiminnan jatkumista sen nimellä. Itsenäisyyspäiväviikolla Helsingin poliisi tiedotti kieltäneensä itsenäisyyspäiväksi suunnitellun Kohti Vapautta -liikkeen kulkueen. Suunnitellusta kokoontumisesta ilmoituksen saatuaan Helsingin poliisilaitos oli päättänyt, että kokoontumista ei voitu pitää perustuslain, kokoontumislain, kansainvälisten ihmisoikeussopimusten ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännön tarkoittamana laillisena ja rauhanomaisena mielenosoituksena, jota oikeusjärjestys suojaa.

Samana päivänä Helsingin poliisin päätöksen kanssa Soldiers of Odin -järjestö ilmoitti järjestävänsä itsenäisyyspäivänä mielenosoituskulkueen. Kohti Vapautta -liike kehotti kannattajiaan osallistumaan sekä Soldiers of Odinin organisoimaan tapahtumaan että myöhemmin itsenäisyyspäivän iltana järjestettävään 612-soihtukulkueeseen. Suojelupoliisin mukaan Soldiers of Odin on muukalaisvastainen ja rasistinen järjestö, ja sen toimintaan liittyy väkivallan uhka. Soldiers of Odinin jäsenet ovat syyllistyneet väkivallantekoihin ja jäsenistöllä on useita rikostuomioita muun muassa väkivaltarikoksista. Useat jäsenet, kuten järjestön perustaja Mika Ranta, ovat olleet aktiivisesti mukana PVL:n toiminnassa, ja järjestöt ovat tehneet kiinteää yhteistyötä. Soldiers of Odinin toiminta on lähiaikoina jälleen aktivoitunut, ja vaikuttaakin siltä, että järjestöä käytetään eräänä kielletyn PVL:n toiminnan jatkajana.

Soldiers of Odinin nimissä järjestetyssä itsenäisyyspäivän tapahtumassa nähtiin useaan otteeseen natsitervehdyksiä, puheissa viljeltiin PVL:n tapahtumista ja viestinnästä tuttuja iskulauseita ja retoriikkaa, ja osallistujilla oli yllään hakaristejä. Paikalla olleiden mukaan kulkueesta heitettiin kadun varrella olleita äärioikeistoa vastustaneita sivullisia kohti ainakin yksi paukkupommi sekä hevosenkenkä nauloineen. PVL:n aktiivien ja muiden kotimaisten uusnatsien lisäksi tapahtumaan osallistui pohjoismaalaisia uusnatseja ja ainakin kansainvälinen Blood & Honour -uusnatsiryhmä tunnuksineen. Myös PVL:n banderollit ja järjestön tunnuksenomainen vihreä väri oli näkyvästi esillä, vaikka järjestön liput oli tänä vuonna jätetty pois. Kotimaista äärioikeistoa läheisesti seuranneiden mukaan tapahtuma noudatteli täsmälleen samaa kaavaa kuin viime vuosien PVL:n nimissä järjestetyt marssit, ainoana erona liikkeen omien logojen ja hakaristilippujen puuttuminen. Tapahtumaa suojannut poliisi ei puuttunut mielenosoittajien toimintaan.

Aiempina vuosina PVL:n ja tänä vuonna Soldiers of Odinin nimissä järjestetyn kulkueen lisäksi myöhemmin illalla järjestettiin jo lukuisina vuosina järjestetty 612-soihtukulkue. Äärioikeistolaista liikehdintää yhteen kokoavan 612-kulkueen synty ja viime vuosien kulkueet ovat olleet kiinteässä yhteydessä myös PVL:n aktiiveihin, ja tänäkin vuonna molempiin kulkueisiin osallistui pitkälti samoja henkilöitä. Aiemmin päivällä järjestetyn uusnatsikulkueen lisäksi myös 612-kulkueessa nähtiin muun muassa natsitervehdyksiä. Uusnatsit ovat vuosittain osallistuneet 612-kulkueeseen, ja Suojelupoliisi on jo vuonna 2015 todennut kulkueen äärioikeistolaisten toimijoiden organisoimaksi. Äärioikeiston toimintaa seuraavien mukaan 612-soihtukulkue näyttää nyt muotoutuneen aiempaa avoimemmin äärioikeistolaiseksi tapahtumaksi, eivätkä järjestäjät enää näyttäneet puuttuvan esimerkiksi natsitervehdyksiin tai kasvojen peittämiseen.

Yhdistymis- ja kokoontumisvapaus ovat perus- ja ihmisoikeutena turvattuja oikeuksia, joiden rajoittamiseen ei tule suhtautua kevyesti. Ne eivät kuitenkaan ole ehdottomia oikeuksia, vaan niitä voidaan rajoittaa muun muassa muiden henkilöiden oikeuksien ja vapauksien turvaamiseksi. Punninta siinä, millä tavoin ääriliikkeiden jäsenten järjestämiin tilaisuuksiin tulisi puuttua on ymmärrettävästi vaikeaa. Ei silti voi olla niin, että oikeuslaitoksen kieltämä väkivaltainen ja vallankumouksellinen ääriliike voi loputtomasti jatkaa toimintaansa eri nimillä esiintymällä.

YK:n rotusyrjinnän vastaisen sopimuksen mukaan sopimusvaltioiden on muun muassa tuomittava kaikki propaganda ja kaikki järjestöt, joiden perustana ovat aatteet tai opit jonkin rodun tai samaa ihonväriä tai etnistä alkuperää olevan henkilöryhmän paremmuudesta tai jotka pyrkivät perustelemaan tai edistämään rotuvihaa ja syrjintää missä muodossa tahansa. Tässä tarkoituksessa valtioiden tulee muun muassa selittää lain mukaan rangaistaviksi teoiksi kaiken rodulliseen ylemmyyteen tai vihaan perustuvien aatteiden levittämisen ja rotusyrjintään kiihottamisen sekä selittää laittomiksi ja kieltää järjestöt samoin kuin organisoitu ja muu propagandatoiminta, joka edistää rotusyrjintää ja siihen yllyttää, sekä pitää tällaisiin järjestöihin tai tällaiseen toimintaan osallistumista lain mukaan rangaistavana tekona.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko poliisilla keinoja ja valmiutta puuttua kielletyn Pohjoismaisen vastarintaliikkeen ja siihen kiinteästi kytkeytyvien muiden radikaalien ääriliikkeiden toimintaan?
Miten sisäministeri arvioi itsenäisyyspäivän tapahtumia, äärioikeistolaisten ääriliikkeiden avointa toimintaa ja viranomaisten vastaamista näihin?
Mitä Suomen hallitus ja sisäasiainhallinto voivat tehdä radikaalien ääriliikkeiden kitkemiseksi?

Helsingissä 9.12.2019­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
Veronika Honkasalo /vas