Kasvisruoka joukkoruokailun lähtökohdaksi

Ruoka aiheuttaa neljäsosan ilmastonmuutosta kiihdyttävistä päästöistä. Vaikutus on yhtä suuri kuin liikenteellä. Ilmastopolitiikassa liikenteen ja energiantuotannon haitallisten vaikutusten vähentämisessä on päästy vauhtiin, mutta ruokatuotannossa laahataan pahasti perässä.

Lihantuotannossa ja naudan, sian ja broilerin lihan syömisessä ei ole kyse vain tehotuotannon ongelmista ja eettisistä kysymyksistä, vaan myös siitä että lehmä on lehmä ja se tarvitsee laidunmaata. Se taas kuluttaa ympäristöä, ja hiilijalanjälki on merkittävä. Mutta lihantuotannolla on myös suuri vesijalanjälki, ja merkittävä osa Suomen vesijalanjäljestä syntyy ulkomailla.

Liharuokailun vähentämisessä on kyse myös luonnon monimuotoisuudesta, sillä luonnon elinympäristöt kapenevat lihakarjan laiduntamisen ja rehun viljelemisen takia.

Jokainen voi tehdä yksilöllisiä ympäristötekoja omalla lautasellaan, mutta kunnianhimoista ilmastomuutopolitiikkaa tehdään vain rakenteita muuttamalla. Emme voi jättää ilmastonmuutoksen torjuntaa vain yksilöiden vapaan valinnan varaan. Meillä kaikilla ei edes ole siihen yhtäläisiä mahdollisuuksia.

Ilmastonmuutosta torjutaan nimenomaan politiikan avulla. Me olemme lukuisia kertoja nähneet, että kunnianhimoiset puheet ilmastonmuutoksesta joutuvat koetukselle juuri silloin kun olisi aika tehdä konkreettisia päätöksiä. Sellainen hetki on nyt.

Helsingin ilmasto-ohjelma on hieno. Mutta se ei saa tarkoittaa sitä, etteikö kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa voisi edistää sen rinnalla koko ajan.

Lähteet:
Vähemmän lihaa lautaselle
UN urges global move to meat and dairy-free diet

The Facts