Helsingin tulee kitkeä ennaltaehkäisevästi nuorten väkivaltaista radikalisoitumista

Jätin kaupunginvaltuuston kokouksessa 25.11.2015 aloitteen, jonka allekirjoitti 47 valtuutettua yli puoluerajojen.

Aloite nuorten radikalisoitumisen ennaltaehkäisemistä koskevan moniammatillisen työryhmän perustamiseksi

Nuorten radikalisoitumisesta käydään usein sensaatiomaista mediakeskustelua ilman kosketuspintaa tutkimustietoon. Samaan aikaan Suomessa hyvin harvassa kunnassa tehdään ennaltaehkäisevää tai kohdennettua työtä eri syistä radikalisoituneiden nuorten parissa tai niissä vertaisverkostoissa, joissa riski radikalisoitumiseen on olemassa. Pohjoismaisten tutkimusten mukaan kunnallinen taso on kuitenkin se, jossa tätä kohdennettua työtä tulisi tehdä. Tällä hetkellä Helsingissä ei tehdä suunniteltua kohdennettua työtä radikalisoituneiden nuorten parissa.

Pohdintoja siitä, miksi nuori radikalisoituu ja mitä tälle yhteiskunnalliselle ilmiölle pitäisi tehdä, on Helsingissä näkynyt vain vähän.  Radikalisoituminen ei koske vain uskontoja, sillä myös poliittiset ääriryhmät, kuten ultranationalistiset järjestöt, ovat kasvattaneet kannatustaan nuorison keskuudessa viime aikoina. Ilmiön taustatekijöitä on pohdittava tarkasti, jotta ennakkoluulot eivät värittäisi keskustelua. Samalla on vahvistettava mahdollisuuksia käytännön työhön näiden nuorten kanssa. Helsingissä voitaisiin ottaa esimerkkiä Århusissa kehitetystä mallista, jossa koulu, nuorisotoimi, sosiaali- ja nuorisotyö ja vähemmistöyhteisöt tekevät tiivistä yhteistyötä radikalisoituvien nuorten parissa. Rasistisia asenteita omaavien nuorten kohdalla mallia voitaisiin puolestaan ottaa esimerkkiä 2000-luvun alussa Joensuussa kehitetystä Exit-työstä.

Me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut ehdotamme, että Helsinkiin muodostetaan esimerkiksi Nuorisoasiainkeskuksen johdolla moniammatillinen (mm. sosiaali- ja terveystoimi, nuorisopsykiatria, opetus, poliisi, uskonnolliset yhteisöt, tutkimusyhteisöt, järjestöt) työryhmä, joka suunnittelee, miten nuorten radikalisoitumiseen tulisi Helsingin tasolla puuttua ja miten ilmiötä tulisi ennaltaehkäistä. Työryhmän tehtäväksi asetetaan lisäksi selvityksen tuominen kaupunginhallitukselle.

Helsingissä, 25.11.2015

Veronika Honkasalo