Veronika

Veronika_kesa_kapea

Olen Veronika Honkasalo, 41-vuotias nuorisotutkija, kaupunginvaltuutettu ja vasemmistoliiton varapuheenjohtaja Helsingin Tapulikaupungista. Minulle politiikka tarkoittaa paremman arjen ja oikeudenmukaisemman yhteiskunnan rakentamista. Meidän on pidettävä huolta ympäristöstä ja kaikista ihmisistä taustasta ja elämäntilanteesta riippumatta.

Olen perinyt rohkeuden toimia lapsuudenkodistani. Yhteiskunnan epätasa-arvo on vahvistanut vasemmistolaista ajatteluani: hyvinvoivien velvollisuus on puolustaa myös heikommassa asemassa olevia.

Lähdin puoluepolitiikkaan vuoden 2011 eduskuntavaalien jälkeen, kun rasismi tunkeutui näkyvästi suomalaiseen politiikkaan. Ajattelin että nyt saa riittää, systeemiä pitää muuttaa sisältä päin. Seuraavana päivänä liityin vasemmistoliittoon.

Pääsin pienellä budjetilla Helsingin kaupunginvaltuustoon ensi yrittämällä vuonna 2012. Valtuustoryhmäni vetäjäksi minut valittiin 2014 ja kaupunginhallituksen jäseneksi 2015. Eduskuntavaaleissa 2015 nousin ensimmäiselle varasijalle ja kesällä 2016 puolueeni kolmanneksi varapuheenjohtajaksi. Uusin paikkani Helsingin valtuustossa 4004 äänellä vaaleissa 2017.

Olen lyhyessä ajassa osoittanut, miten politiikassa saa asioita eteenpäin yhteistyöllä, tiedolla ja asioihin tiukasti perehtymällä.

Vaikka hallituksen epäoikeudenmukainen leikkauslinja ei näytä laantuvan, kunnissa voimme edelleen päättää monista ihmisten hyvinvoinnin kannalta ratkaisevista asioista. Saimme yhteistyöllä Helsingin valtuustossa säilytettyä kaikille lapsille oikeuden kokopäiväiseen päivähoitoon. Se on tärkeä päätös erityisesti pätkätyötä tekeville, opiskelijoille ja työttömille.

Helsingissä emme suostuneet nostamaan sosiaali- ja terveyspalvelujen maksuja, vaikka hallitus näin linjasi. Olen myös ylpeä siitä, että Helsingissä on yli puoluerajojen ollut luja tahto tehdä järkevää ja inhimillistä maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikkaa.

Tehdään yhdessä parempi Helsinki

Vanhusten- ja terveydenhoidossa, päiväkodeissa, kouluissa ja sosiaalipalveluissa Helsinki voi palkata minimiä enemmän henkilökuntaa, pienentää päiväkotien ja luokkien ryhmäkokoja, rakennuttaa vuokra-asuntoja ja tarjota palveluja kaikille tarvitseville. Kenenkään ei pitäisi palella pakkasöinä ulkona ilman majoituspaikkaa. Kyse on arvovalinnoista.

Minun tavoitteeni on oikeudenmukainen Helsinki, joka ei syrji ihmisiä sukupuolen, etnisyyden, seksuaalisuuden tai iän perusteella. Haluan kattavat julkiset hyvinvointipalvelut kaikille, ilman verokikkailuja ja voitontavoittelua. Julkisen liikenteen edistäminen, virkistysalueiden säilyttäminen ja ilmastonsuojelun edistäminen ovat tärkeitä valintoja myös tulevien sukupolvien kannalta.

Perheeseeni kuuluu kaksi kouluikäistä lasta ja labradorinoutaja Fiona. On tärkeää, että eri elämäntilanteissa olevat ihmiset voivat osallistua poliittiseen päätöksentekoon. Helsingissä pienten lasten vanhempien osallistumista onkin helpotettu tukemalla lastenhoidon järjestämistä ja muuttamalla kokousaikoja.

Ammatiltani olen tutkijatohtori ja pidän ehdottoman tärkeänä sitä, että päätöksenteko perustuu tutkittuun tietoon. Nuorisotutkijana olen pohtinut, miten tasa-arvo ja monikulttuurisuus pitäisi huomioida koko nuorisotyön kentällä. Helsingin valtuustossa olen pitänyt kiinni siitä, että päätösten vaikutukset pitää arvioida etukäteen ja niitä seurataan. Tähän olen sitoutunut myös jatkossa. Tehdään yhdessä parempi Helsinki!