Vaaliteemat

Veronika_kesa_kapea

Haluan rakentaa yhdenvertaisen Helsingin, missä maailman paras koulutus, varhaiskasvatus ja hyvinvointipalvelut kuuluvat kaikille. Kasvava eriarvoisuus ei ole kenenkään etu, mutta sen poistaminen tuottaa tasa-arvoisen ja hyvinvoivan yhteisön, mikä lisää jokaisen turvallisuutta. Koko Helsingissä.

Hyvinvointi kuuluu kaikille

Ihmisarvoa kunnioittava kaupunki ei torju ketään, vaan takaa samat oikeudet kaikille. Haluan huolehtia siitä, että Helsinki järjestää palvelut asunnottomille, paperittomille ja varattomille ihmisille, eikä sulje ketään terveydenhuollon, sosiaaliturvan tai sivistyksen ulkopuolelle. Kaupunki, joka huolehtii heikoimmassa asemassa olevista asukkaistaan, on turvallinen kaikille. Vanha sanonta pätee edelleen: hyvä sosiaalipolitiikka on parasta kriminaalipolitiikkaa.

Helsinki elää myös lähiöissä ja esikaupungeissa

Helsingin pitää tarjota kattavat ja monipuoliset palvelut koko kaupungin alueella, ei vain kantakaupungissa. Nyt esimerkiksi kulttuuri- ja taidetoiminta keskittyy keskustaan, kun lähiöiden lapset ja nuoret saavat vain murusia taiteen perusopetuksen määrärahoista. Terveys- ja sosiaalipalvelujen saatavuus vaihtelee liian paljon. Heikot joukkoliikenneyhteydet lähiöissä ja korkeat lipunhinnat koko kaupungissa kaventavat monen nuoren ja vähävaraisen liikkumista ja eristävät asuinalueita toisistaan.

Oma koti on perusoikeus

Asuminen syö monelta helsinkiläiseltä yli puolet tuloista. Suuret asumismenot ajavat köyhyyteen etenkin pienituloisia, mutta Helsingissä myös keskituloiset ovat vaikeuksissa. Nuoret kärsivät asunnottomuudesta, sillä vuokra-asunnot ovat liian kalliita eikä pieniä asuntoja ole riittävästi. Helsinkiin on rakennettava lisää kohtuuhintaisia asuntoja ja huolehdittava siitä, että asumiseen ja elämänhallintaan saa myös tukea. Asunnottomuuden ratkaisemiseen tarvitaan myös vankkaa sosiaali- ja yhteisötyötä.

Helsingistä kunnianhimoisen ilmastopolitiikan edelläkävijä

Ilmastonmuutos on vakava uhka. Sosiaalinen eriarvoisuus syventää ilmastonmuutoksen aiheuttamia ongelmia. Helsingin on tehtävä tinkimättä työtä ilmastopäästöjen vähentämiseksi ja kestävän kehityksen turvaamiseksi. Minä haluan jatkaa työtä sen eteen, että Helsinki kehittyy joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn kaupunkina, tärkeät luonto- ja virkistysalueet säilyvät, uusiutuvan energian osuus kasvaa ja kasvihuonekaasupäästöt vähenevät. Hyvinvointi kuuluu myös tuleville sukupolville.

Asukkaiden ääni kuuluviin päätöksenteossa

Asukkaat ja päätöksentekijät kokevat, että Helsingissä on vaikea päästä vaikuttamaan oman kaupungin asioihin. Varsinkin nuoret sanovat, ettei heidän näkemyksiään huomioida riittävästi. Kaupunki voi toimia myös toisin. Kannatan pohjoismaista mallia, jossa kaupunginosien suoraa demokratia ja päätösvaltaa lisätään ja asukkaita kuullaan valmistelusta päätöksenteon loppuun asti.