Modig försvarare av mänskliga rättigheter och välfärdsstaten

Jag är Veronika Honkasalo – ledamot i stadsfullmäktige, vice ordförande för Vänsterförbundet, ungdomsforskare och mamma till två barn i skolåldern. Jag bor i Stapelstaden.

Mitt mål för mitt politiska arbete är ett jämlikt och rättvist samhälle där var och en är garanterad en värdig vardag. Välfärd och rätten till ett värdigt liv tillkommer också de kommande generationerna.

Mänskliga rättigheter. Miljö. Grundtrygghet.

Jag ställer upp i riksdagsvalet för att just nu behöver vi mod att ifrågasätta den alternativlösa politik som råder i Finland. Vi behöver beslutsfattare som förmår ta sig an de strukturer som skapar ojämlikhet och förstör miljön.

Jag vill bygga ett jämlikt Finland som inte diskriminerar mot människor på basis av kön, sexualitet, funktionsvarians, ålder, etnicitet eller på någon annan grund. Mänskliga rättigheterna måste tryggas framförallt för de mest utsatta.

Jag vill vara med och bygga ett samhälle som satsar på utbildning, grundtrygghet och offentliga tjänster samt principfast bekämpar klimatförändringen. Det är en klimatgärning att utrota fattigdomen och att bekämpa social ojämlikhet.

Förändringen i arbetslivet kräver nya lösningar. Jag vill ha ett Finland som erbjuder en tillräcklig grundtrygghet och där var och en kan trygga sin utkomst med det arbete man har.

Under de senaste sex åren har konsekvent jobbat för ett rättvisare samhälle i Helsingfors stadsfullmäktige och i Vänsterförbundets ledning. Nu vill jag jobba för en bättre värld i Finlands riksdag!